Språkambassadörerna mot nya höjder

Språkambassadörernas mål har varit att väcka folks motivation och få dem att inse vilka nyttor språkkunskaper medför. Vi är glada över att Språkambassadörerna inte längre är endast ett projekt utan har tagit steget mot att bli en central aktör som arbetar för att påverka språkklimatet i Finland. Trots att Språkambassadörerna inte har funnits till i så många år, relativt sett, så har vi en bakgrund som sträcker sig längre bakåt i tiden. 

Vår resa hittills

Språkambassadörerna har tidigare varit ett projekt under Nationalspråken rf. Språkambassadörerna har blivit den största verksamheten hos Nationalspråken rf. Detta är huvudorsaken till varför Nationalspråken rf nu har bytt namn till Språkambassadörerna rf. Vi strävar efter att bli en central aktör som arbetar för att påverka språkklimatet i Finland.

2010

Föreningen Nationalspråken rf grundades. Idén var att grunda en förening som främjar nationalspråkens ställning i Finland.

2018

Språkambassadörerna som projekt fick sin början när Svenska kulturfondens Hallå-projekt beslutade att finansiera oss.

2021

Nationalspråken rf byter verksamhetsnamn till Språkambassadörerna rf.

Nytt namn – samma innehåll

I samband med föreningens namnbyte har vi förnyat vår hemsida och utvecklat en ny logo. 

Den nya logon representerar våra värderingar och mål:

  • samarbetsvilja över språkgränserna
  • värna om språk
  • ta hand om och utveckla språkklimatet

Den nya och fräscha hemsidan med nytt grafiskt utseende planerades och byggdes upp av Jolanda Riissanen och Jessica Lillbåsk.

Besöksverksamheten kommer inte att ändras utan fortsätter på samma sätt som tidigare. 

Kom med och utveckla vår verksamhet!

Du kan också bli medlem i Kielilähettiläät — Språkambassadörerna ry rf. Genom att stöda oss kan du hjälpa till att förändra attityder och påverka språkklimatet i Finland! Som medlem kan du också vara med och utveckla vår verksamhet.
Vi vill tacka våra finansiärer som har möjliggjort denna förnyelse: Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Vi har förnyat...

Den nya Språkambassadör logon
vår logo
En skärmdump av den nya hemsidan
vår hemsida
vårt utseende

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna