Språkambassadörerna söker en besökskoordinator på deltid

Språkambassadörerna lanserades i april 2019 och har under de senaste åren utfört över 1000 besök till finsk- och svensklektioner i 220 skolor. Språkambassadörerna berättar om hur de har lärt sig svenska/finska och vilka dörrar språkkunskapen har öppnat för dem. Målet med Språkambassadörerna är att väcka elevernas inre motivation. Vårt nätverk består av cirka 110 språkambassadörer och nästan 18 000 elever har hört en språkambassadörs berättelse. Mottagandet har varit positivt och målet är att integrera Språkambassadörerna i språkundervisningen.

Vår nuvarande besökskoordinator Thomas Thijssen kommer att vara på utbyte under våren 2022 och därför söker vi en ställföreträdare på deltid (ca 16 timmar/vecka) för tiden 13.12.2021-15.5.2022. Thomas ansvarar för att koordinera besök till svenskspråkiga skolors finsklektioner. December månads arbetstid består av en veckas introduktion.

Dina arbetsuppgifter:

 • Rekrytera och utbilda språkambassadörer
 • Skapa goda och fungerande samarbetsförhållanden med skolorna och speciellt med finsklärarna
 • Utveckla lärarnas och språkambassadörernas handböcker
 • Koordinera och förverkliga över 70 besök före maj 2022
 • Skapa ansökningar till diverse fonder/stiftelser
 • Översätta texter från finska till svenska
 • Delta på olika evenemang för att sprida kännedom om Språkambassadörerna
 • Vid behov hjälpa till med andra uppgifter samt delta i utvecklingsarbetet av Språkambassadörerna

Vi förväntar oss att du:

 • Brinner för det finska språket samt är beredd att själv vara språkambassadör
 • Har bra planeringsförmåga samt är självständig och initiativtagande
 • Kan tilldela frihet och ansvar vidare
 • Kan finska och svenska flytande

Andra språkkunskaper och relaterade fritidsaktiviteter tas i beaktande. Vår målsättning är att du även kan fortsätta arbeta efter maj 2022. Din arbetsinsats inverkar starkt på detta beslut.

Språkambassadörernas största finansiärer är Svenska kulturfonden, Utrikesdepartementet i Sverige, Finska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Skicka in din ansökan, CV och önskade timlön till senast söndagen den 31.10.2021 klockan 23:59 i PDF format.

För mer information:

Jaan Siitonen 
Verksamhetsledare
+358 41 5305 531
 

Thomas Thijssen
Besökskoordinator
+358 40 7320 507

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna