Beställ ambassadör

Bild: Jessica Lillbåsk

Vad innebär ett språkambassadörsbesök?

Ett besök av en språkambassadör är ett perfekt tillägg till språkundervisningen. Ett besök ger nya synvinklar åt elever om hur språket kan utnyttjas i praktiken både nu och i framtiden samt vilka oväntade möjligheter språkkunskaperna kan öppna. Besöket är också en perfekt metod för att bidra till muntlig inlärning eftersom besöket alltid utförs på det språk som undervisas. Exempelvis så pratar språkambassadören finska på lektionerna i finska.

En språkambassadör besöker en lektion, under vilken hen berättar sin egen berättelse om hur hen har lärt sig språket och vilka – oftast helt överraskande – nyttor och möjligheter språket har öppnat.

Språkinlärningen har inte alltid varit en dans på rosor, och därför kan språkambassadören berätta om de egna gjorda misstagen samt rädslan för att våga börja prata språket. I berättelsen övervinner dock alltid språkambassadören sina rädslor och flytande språkkunskaper är slutresultatet. Att göra misstag kan man aldrig helt och hållet undvika, men språkambassadören kan berätta om hur man kan överkomma denna paralyserande effekt att våga göra misstag.

En språkambassadör pratar inte språket i fråga som sitt modersmål, utan ambassadören har lärt sig det under hens liv. På detta sätt kan eleverna relatera till språkambassadören. Dessutom försöker vi utöver detta alltid skicka språkambassadörer till deras hemorter.

Mera info om besöket och dess struktur hittar du i ”Lärarens handbok”, som skickas till alla lärare som fyller i beställnigsblanketten.

Hur beställer jag ett besök?

Du kan enkelt beställa en språkambassadör genom att fylla i blanketten som finns nere på sidan. Efter att du fyllt i blanketten kommer vi att vara i kontakt med dig så snabbt som möjligt. Vi försöker hitta en passande ambassadör till din önskvärda tidpunkt.

Om du har flera tidpunkter som passar dig kan du skriva dina önskemål i delen ”övriga uppgifter”. Du kan t.ex. skriva så här: ”alla onsdagar och fredagar kl. 09:45-11:00 och 13:00-14:15 i april passar för mig”. På detta sätt kan projektledaren direkt föreslå flera tidpunkter till en språkambassadör. En språkambassadör kan besöka flera lektioner under samma dag. Vi strävar alltid efter att hitta en språkambassadör som skulle ha en koppling till din skola eller ditt område.

Till varje beställare skickar viLärarens handbok, som innehåller information gällande t.ex. besökets struktur och andra nyttiga tips angående besöket. Projektkoordinatorn skickar handboken som en bilaga till din e-post. Alla språkambassadörer har fått ”Språkambassadörens handbok”.

Projektkoordinatorn koordinerar besökets tidpunkt. Därefter kommer lärare och språkambassadören överens om besökets detaljer direkt med varandra.

Språkambassadörernas besök är kostnadsfria för skolor och vi kan besöka en och samma skola åtminstone fem gånger årligen. Under hösten 2021 kommer vi att utföra åtminstone 250 besök.

Språkambassadören kan också utföra besöket på distans

Låt inte coronapandemin stoppa dig från att beställa en språkambassadör. Under läsåret 2020-2021 utförde vi närmare 400 distansbesök och vi har lyckats utveckla ett distansbesökskoncept. Vi har framställt egna handböcker för distansbesök, som skickas till läraren före besöket.

Distansbesöken är annorlunda jämfört med fysiska besök och i besöken betonas mer detaljerad planering av besöket och vikten av förhandsuppgifter.

I formuläret kan du nämna om du vill ha ett distansbesök.

Ifall du har frågor kring blanketten kan du vara i kontakt med oss. Uppgifter som vi samlar in används endast för att möjliggöra besök. Uppgifterna skickas inte vidare till någon tredje part.

Har du en frivillig kurs i svenska? – Beställ ”Träffa en finne som studerar i Sverige” -besök

Under läsåret 2020-2021 har vi framställt en besöksmetod där en finländare som bor i Sverige besöker en muntlig eller frivillig kurs i svenska. Här berättar ambassadören om hur det är att bo och studera i Sverige. Besöken är ämnade för valfria svensklektioner i finskspråkiga skolor eller till elever som har bra färdigheter i svenska.

Klassen delas in i smågrupper och flera språkambassadörer kan besöka lektionen samtidigt. Konceptet har fått utmärkt respons och eleverna har fått nya synvinklar på Sverige och hur det är att studera där. Planen är att konceptet också fortsätter efter pandemin.

Vi har också framställt en egen handbok specifikt för dessa besök och vi delar gärna med oss av den till varje lärare som vill ha den. Om du är intresserad av konceptet kan du fylla i blanketten nedan och som besöksformat välja alternativet ”Träffa en finne”.

Genom att fylla i blanketten är vi i kontakt med dig

Lisätietoihin voit laittaa useamman ehdotuksen - Under "övriga uppgifter" kan du ange flera tidsförslag
Lisätietoihin voit laittaa useamman ehdotuksen - Under "övriga uppgifter" kan du ange flera tidsförslag