Anna Voutilainen har börjat som ekonomichef hos oss

ny-ekonomichef

Anna Voutilainen har börjat som Språkambassadörerna rf:s nya ekonomichef i januari.
Anna är språkambassadör och har en finskspråkig familjebakgrund. På fjärde klass anmälde föräldrarna henne till A-svensklektioner som hon inte tyckte så hemskt mycket om. Under åren började hon ändå satsa på språkinlärning och i gymnasiet var hennes svenskkunskaper på en nivå som räckte till att studera på universitet. Det blev dags för ett val – antingen kunde Anna sluta använda sin svenska, glömma bort språket och således slösa nio år av språkinlärning eller ta sin språkkunskap till nästa nivå genom att söka till ett svenskspråkigt universitet. Så blev det sedan; hon bestämde sig för att söka till Hanken medan alla andra kompisar sökte till en finskspråkig handelshögskola. Kandidat- och magisterstudier på Hanken har varit ett spännande, men också ett värdefullt kapitel i hennes liv; under den tiden har hon inte bara lärt sig tala flytande svenska utan också fått en förståelse för finlandssvensk kultur. Anna blir utexaminerad ekonomie magister i år.

”Jag har haft så mycket nytta av mina svenskkunskaper att jag vill sprida ordet om möjligheter som svenskan för med sig. Att våga börja leva i en helt och hållet svenskspråkig omgivning är förstås inte för alla, men jag vill uppmuntra studeranden att ta steg för att utsätta sig för situationer där de kan öva svenska och därmed öka sin självsäkerhet i att använda det andra inhemska språket.”

I sin roll som ekonomichef på Språkambassadörerna rf upplever Anna att hon får bidra till detta ändamål genom att säkerställa fortlöpande finansiering och betala arvoden till ambassadörer. Hon ser framemot att få utveckla verksamheten vidare.

Thomas Thijssen – start på ett nytt kapitel

Efter tre och ett halvt fantastiskt år hos Språkambassadörerna är det dags för mig att testa på nya utmaningar. Från att starta den finskspråkiga besöksverksamheten som projektkoordinator, till att bygga upp och utveckla våra ekonomiska processer i rollen som ekonomichef har låtit mig inte bara växa arbetsmässigt, utan också som person. Att jag har fått se föreningen växa och se vad VI, arbetsteamet, språkambassadörer, lärare, finansiärer och andra nyckelpersoner tillsammans byggt upp, är ett bevis på att det jobb vi gör faktiskt har en betydelse.

Förra hösten insåg jag att Språkambassadörerna är i ett skede där nyckelpersoner kan bytas ut, vilket möjliggör att nya idéer och processer introduceras till föreningen vilket krävs för föreningens fortsatta tillväxt och inflytande. Detta är någonting som jag jobbat för under hela min tid och att se denna enorma utveckling gläder mig. Att vi också fått en så kompetent och trevlig ersättare i form av Anna är också super, då jag är övertygad om att hon kommer sköta hennes uppgift galant.

Gamla dörrar stängs, men nya öppnar sig. Jag ämnar starta ett eget företag gällande virtuella språkcaféer, för att förverkliga min dröm att göra språkinlärning tillgänglig för alla. Själv kommer jag inte så lätt släppa taget om Språkambassadörerna heller, då jag kommer gå tillbaka till mina rötter och fortsätta utföra språkambassadörsbesök för att motivera och inspirera unga om flerspråkighetens nyttor. Tack ännu till alla jag mött under vägen, utan er hade min resa inte varit ens nära på lika intressant och inspirerande.

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna