Det är aldrig för sent att lära sig finska!

I samband med Kalevala dagen den 28.2 vill vi lyfta fram att vi även arbetar för det finska språket och hur viktigt språket är för den finska kulturen. Under hösten 2020 började vi utföra finskspråkiga besök till svenskspråkiga skolor i Finland och i samband med detta anställdes en besökskoordinator, Thomas Thijssen, för att ansvara för och utveckla denna besöksverksamhet. Vi har besökt närmare 80 finskalektioner med snart 20 svenskspråkiga språkambassadörer.  

I samband med besöken har vi märkt att de regionala skillnaderna är stora. I Österbotten och på Åland kan det finska språket väcka stort motstånd. Eleverna hör inte språket i sin vardag, och kan ha svårigheter att lära sig på grund av det fysiska avståndet. Dessa problem kan även förekomma i södra Finland, men inte på samma sätt eller i lika stor grad. Därför skräddarsyr våra språkambassadörer sina besök enligt elevernas finskakunskaper och kursens tema. 

Under besöken försöker vi väcka elevernas inre motivation att lära sig finska. Vi gör besök runtom i Svenskfinland och vi besöker både grundskolor och andrastadier. Berättelserna är mer trovärdiga, eftersom budskapet om att finska är nyttigt kommer från andra finlandssvenskar. En av våra finlandssvenska språkambassadörer är Magnus Strandberg från Vörå. Han lärde sig finska först när han började arbeta på ett helt finskspråkigt företag och han vill påminna alla om att det aldrig är för sent att lära sig finska. 

Under våren strävar vi till att utföra 50 stycken besök i svenskspråkiga skolor i Finland. Denna vår arbetar Aurora Löija som Thomas ställföreträdare, eftersom Thomas är i Kanada på utbyte.

“Under våren kommer jag att arbeta med att sprida ordet om vår finskspråkiga besöksverksamhet. Tillsammans med alla våra språkambassadörer vill jag hjälpa till att uppmuntra unga att lära sig de båda inhemska språken.” –Aurora Löija

Aurora Löija

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna