Finskspråkiga elever upptäcker att svenskan är en superkraft

Juho Rasa & Jaan Siitonen

Språkambassadören Juho Rasa vill visa att man inte lär sig svenska enbart för grundlagens skull eller för att kunna ge service, snarare tvärtom, för att kunna ta plats och öppna möjligheter. Rasa vill berätta om sina erfarenheter till elever och efter att ha besökt 193 svensklektioner runtom i Finland har han också en utmärkt helhetsbild om hur undervisningen i svenska ser ut i dag.

Språkambassadören Juho Rasa betonar den personliga upplevelsens kraft i sina skolbesök. ”När jag möter elever är det viktigt för mig som finskspråkig att dela min berättelse och beskriva de otaliga dörrar till nya kulturer, vänskaper och arbetsplatser, som svenskan öppnat för mig”, säger Rasa. 

Han har hittills pratat med närmare 4000 elever runtom i Finland. ”Ett speciellt givande ögonblick är när jag ser insikten i elevernas ögon om möjligheterna som språkkunskaperna öppnar. Ofta funderar jag på om jag som gymnasieelev från Tavastkyro hade kunnat föreställa mig vilken resa det svenska språket skulle erbjuda mig.” Sådana observationer understryker Rasas och andra språkambassadörers unika roll som brobyggare mellan språk och kulturer.

Språkambassadörernas närvaro i skolornas svensklektioner är mer än bara undervisning: det är en interaktiv upplevelse där eleverna får diskutera, fråga och utforska det svenska språket i sina liv – och allt detta sker naturligtvis på svenska. Under besöken delar språkambassadörerna också med sig av egna och ärliga synpunkter om utmaningarna med att lära sig språk. Det berikar elevernas förståelse för att inlärningsprocessen inte alltid är en dans på rosor.

Språkambassadörerna har vuxit till att bli en av Finlands viktigaste förespråkare för en tvåspråkig dialog. Den positionen har Språkambassadörerna uppnått genom att erbjuda unika möjligheter för finsktalande att utforska möjligheterna som det svenska språket för med sig.

”Varje dag utför en av våra över 100 språkambassadörer ett besök någonstans i Finland och vi tror starkt på berättandets kraft. När språkambassadörerna delar med sig av sina erfarenheter visar de inte bara ett levande exempel på språket – de öppnar ett fönster till en ny värld”, säger Jaan Siitonen, grundare och verksamhetsledare för Språkambassadörerna. Enligt Siitonen är det av yttersta vikt att eleverna kan se och uppleva språkets konkreta fördelar i sina liv.

Siitonen vill också påminna om att det aldrig är för sent. Det är mycket typiskt att språkambassadörernas svenska i skolan inte ännu gick som på Strömsö. Han lyfter fram sin egna framgång med svenskan i skolan: ”Mitt medeltal i svenska i gymnasiet var 5,5 men det var ingen slutgiltig dom. Det är möjligt att lära sig språket i vuxen ålder. Under inlärningsprocessen lärde jag mig också att ifrågasätta mina egna fördomar om det svenska språket.”, säger Siitonen, 17 år efter gymnasiet.

”Jag hade en stark tanke att jag inte kommer att behöva språket men det visade sig att svenska blev en investering som har långvarig avkastning. Nu är jag 35 år och jag är säker på att det svenska språket kommer att fortsätta öppna möjligheter resten av mitt liv. Det är verkligen en superkraft”, reflekterar Siitonen hoppfullt.

Språkambassadörerna fyller fem år i april och hittills har ambassadörerna besökt omkring 2200 lektioner och diskuterat med närmare 50 000 elever. Språkambassadörerna rf får sin finansiering från privata stiftelser och fonder och de största bidragsgivarna är Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet och Konstsamfundet. Även den offentliga sektorn har givit bidrag, bland annat utbildningsstyrelsen i Finland och Sveriges utrikesdepartement.

För mer information, kontakta:

Jaan Siitonen
verksamhetsledare
Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf
0415305531
 

Juho Rasa
språkambassadör
0400560249

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna