Föreningens årsmöte 2022

Tisdagen den 31 maj var det återigen dags för årsmöte. Årsmötet är viktigt för att det är där föreningen med dess medlemmar bestämmer åt vilket håll föreningen ska fortsätta och vem som ska leda detta arbete, det vill säga vem som sitter i styrelsen. Där behandlas också andra viktiga frågor, såsom verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, bokslut och så vidare. Det vill säga saker som lätt kan låta svårförståeliga, men som faktiskt har stor betydelse för vad vi har arbetat med, vilket förtroende det finns för oss och vilka förutsättningar vi har att fortsätta. Nästa år satsar vi på att ha årsmötet lite tidigare under året.

Under årsmötet valdes en ny styrelse för åren 2022–2023. I den nya styrelsen fortsätter Juhani Turunen som ordförande och Katri Björkvall, Eeva-Liisa Nyqvist, Tea Pasanen, Yrjö Salomaa samt Antti Yliselä sitter som styrelsemedlemmar. I och med detta tackar vi Miska Siilin och Santeri Leinonen som valde att inte kandidera till styrelsen på nytt utan ska till nya utmaningar, och välkomnar Antti Yliselä som en helt ny medlem i Språkambassadörernas styrelse.

Under årsmötet presenterade Språkambassadörerna även ett förslag på vår strategi för åren 2022–2024. Strategin innehåller tydliga förslag på föreningens vision, mission, strategi och taktik – alltså vad föreningens syfte är, vilka målsättningar vi har och hur vi planerar att uppnå dessa. Strategin är det som vi kontinuerligt ska arbeta mot och det går hand i hand med den årliga verksamhetsplanen. Strategin tydliggör vad föreningen arbetar med och varför.

Språkambassadörerna rf har även beslutat att höja medlemsavgiften år 2023 från 10€ per år till 20€ per år. Med denna höjning har föreningen planerat att börja satsa ännu mer på medlemsverksamhet och för att rekrytera nya medlemmar.

Vi tackar alla som deltog på årsmötet och för alla diskussioner och frågor. Vi tackar även Ambassadören Liisa Talonpoika som höll ett viktigt tal efter årsmötet. Och sist men inte minst, vill vi önska den nya styrelsen för det kommande året lycka till!

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna