Gör en samhällstjänst och bli medlem i Språkambassadörerna rf

Studier i språk behöver stöttning och nya inspirerande exempel. Finland och Sverige är nu närmare varandra än någonsin sedan år 1809 och det bör antas att kommunikationen fortsätter att fördjupas under de kommande åren. Som ett resultat växer betydelsen av det finska och svenska språket i både Finland och Sverige. Nu om någonsin finns det ett behov av språkambassadörer, som med hjälp av sina egna berättelser inspirerar och motiverar till att studera båda språken.

Alla är sina egna livs språkambassadörer. Att dela med sig av sin egen berättelse inspirerar effektivt omgivningen, kollegor, släktingar och vänner. Personliga berättelser skapar en grund för en större positiv samhällelig förändring genom att avlägsna onödiga negativa attityder till språkinlärning. För detta behöver Finland tusentals språkambassadörer, som vill dela med sig av sin unika berättelse.

Vi når över 10 000 ungdomar varje år genom våra skolbesök. Språkambassadörernas besök förändrar bokstavligen otaliga ungas framtidsriktningar. Språkambassadörers berättelser öppnar konkret upp möjligheter som lärandet av ett nytt språk kan föra med sig.

Att värna om våra nationalspråk angår oss alla. Språkambassadörerna välkomnar alla som vill stötta nationalspråkens framtid. Med tanke på detta, godkände Språkambassadörerna rf:s årsmöte en ny strategi 31.5.2022, vars fokus ligger på medlemsverksamhet.

Vi vill i fortsättningen föra samman våra medlemmar i form av olika evenemang. Genom att bli medlem får du mer information om dessa evenemang.

Det går lätt att bli medlem här.

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna