Hejdå Hejmoi! – Hejmoi-somekampanjen är avslutad

Kampanjen Hejmoi som genomfördes under det gångna läsåret var en somekampanj om fördelarna med att lära sig det andra inhemska språket, finska eller svenska. Kampanjen genomfördes av Nätverket Svenska nu och Språkambassadörerna rf på beställning av Utbildningsstyrelsen. Under kampanjen fick elever och studerande agera som marknadsföringsexperter och skapa reklam om vilken nytta och glädje de har av att kunna det andra inhemska språket.

Kampanjen var en del av åtgärd fem i undervisnings- och kulturministeriets Program för utveckling av det andra inhemska språket vars syfte var att öka medvetenheten om fördelarna med studier i det andra inhemska språket (finska/svenska) samt stärka motivationen att lära sig det andra inhemska språket.

Hejmoi-kampanjen fick sitt tvåspråkiga namn Hejmoi och grafiska utseende i september 2023 och lanserades i november under Svenska veckan, 6–10 november. Samtidigt öppnades kampanjens hemsida samt Instagram- och Facebook-konto.

Kampanjen hade två språkfaddrar, finskspråkiga skådespelaren och some-profilen Petra Pääkkönen och svenskspråkiga stjärnkocken Michael Björklund, som uppmuntrade elever och studerande att delta i kampanjen. I samband med lanseringen av kampanjen publicerades språkfaddrarnas exempelvideor som inspiration för eleverna.

Mellan november 2023 och februari 2024 samlades det in ca 40 verk från finsk- och svenskspråkiga skolor. Produktionsbolaget Clutch Productions Oy redigerade elevernas material till tio korta tematiska videor med enhetligt grafiskt utseende som lanserades i början på april 2024. Videorna kan ses på hemsidan hejmoi.fi. Ett urval av videorna delades också på kampanjens sociala mediekanaler under april och maj.

Kontakta gärna vid frågor kring Hejmoi, eftersom kampanjens egna some-kanaler inte längre uppdateras.

Trevlig fortsättning på året önskar Hejmoi-teamet!

Hejmoi-kampanjen initierades av Utbildningsstyrelsen och genomfördes av Nätverket Svenska nu och Språkambassadörerna rf. Kampanjens grafiska utseende utarbetades i samarbete med People’s Village Oy. Videorna producerades av Clutch Productions Oy.