Ilmari Käihkö uppmuntrar till partnerlandets språkutövning, även på statsledningsnivå

Ett främmande språk har inte stått i vägen för Ilmari Käihkös karriärmål och drömmar. Ilmari Käihkö spenderade sin barndom i Lahtis utan varken internationella förebilder eller en flerspråkig omgivning. Att som ung gå med i finska utrikesministeriets volontärprogram fick Käihkö att lära sig exempelvis swahili på några månader.

”Språk öppnar dörren till en korridor, där många fler dörrar öppnas. Någon som kommer utifrån, men talar gemenskapens språk får ta del av positiv uppmärksamhet. Det sker såväl i den lokala byn i Tanzania, med de tidigare rebellerna i Liberia, bland krigsveteraner i Ukraina som under officiella statsbesök”, säger Käihkö.

Utomlands är det värt att öppet berätta om sitt egna land, dess kultur och dess möjligheter. I Ilmari Käihkös fall var det allra första steget till en karriär i Sverige ett spontant möte med en person från Lahtis, som studerat och arbetat i Uppsala. Personen öppnade upp det svenska studiesystemet 0ch rekommenderade den modige unge mannen att söka sig till Uppsala. Senare hjälpte samma person Käihkö att slå sig ner i Sverige. 

”Att bosätta sig i ett nytt land och att lära sig språket kräver uthållighet. Man bör förbereda sig på att en kulturchock slår till även i grannlandet. Det första året är alltid en aningen oklart. Själv studerade jag under det första året nästan allt. På det sättet fick jag använda det svenska språket och träffade många nya människor”, berättar Käihkö. 

Vid det här skedet kom Käihkös svenska kunskaper till särskild nytta, eftersom Sverige erbjöd honom någonting som Finland inte kunde erbjuda: försvarshögskolans civila studier på det statsvetenskapliga programmet. Vid det här läget hade hans hantering av språkliga utmaningar och modiga strävan efter sina drömmar burit långt. 

”Världen är full av möjligheter, som vi inte känner till. Det vet jag väl från egen erfarenhet. Av den anledningen fungerar jag med nöje som språkambassadör och berättar gärna min livshistoria som exempel för en ung person som funderar på framtiden”, uppmuntrar Käihkö.

Finland och Sverige har en stark koppling som grannländer. För tillfället förs dialogen mellan länderna klart mer på svenska. I framtiden kan situationen förändras mycket. ”I kontakten mellan Sverige och Finland har drömscenariot varit en lyckad diskussion på svenska. Med tanke på den rådande världssituationen vore drömscenariot att debatten även kan föras på finska. Det skulle tyda på ett engagemang för bilaterala relationer”, säger docent Käihkö vid Försvarshögskolan.

Ilmari Käihkö gör språkambassadörsbesök på Försvarshögskolan i Finland under år 2022. Projektet stöds av Språkambassadörerna rf.
Mer information: Ilmari Käihkö, , tel. +46 8 55342514

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna