Jaan Siitonen är tillbaka och ett nytt läsår sätter i gång

Jaan-Siitonen-04-valokuva-tage-rönnqvist

Jaan Siitonen är tillbaka i sin roll som verksamhetsledare efter sin sex månader långa föräldraledighet, och även om tiden hemma var givande, så är det ett nöje att komma tillbaka till de bekanta ansiktena och inspirerande projekten på arbetsplatsen. 

”Det var lätt att komma tillbaka på jobb, eftersom Tuija och teamet har gjort ett riktigt bra jobb”, säger Siitonen. Föreningen har tagit betydande steg framåt, särskilt inom ekonomihantering och andra processer, vilket möjliggör en ännu effektivare besöksverksamhet.

Språkambassadörerna är redo att återvända till skolorna när det nya läsåret börjar torsdagen den 10 augusti 2023. Siitonen ser fram emot det kommande läsåret. ”Sedan 2019 har våra språkambassadörer besökt nästan 1 800 lektioner, så under detta läsår kommer vi att nå sammanlagt över 2 000 utförda besök!” lyfter Siitonen fram.

Språkambassadörerna rf vill rikta ett stort tack till Tuija Löfgren för hennes fantastiska insats under våren 2023. Tuija fortsätter som språkambassadör, så snart kan man se henne på skolbesök igen.