Jaan Siitonen blir pappaledig på våren 2023 – Tuija Löfgrén vikarierar

Språkambassadörerna rf:s verksamhetsledare Jaan Siitonen blir pappaledig från och med 16 januari 2023 och kommer tillbaka i augusti 2023. Språkambassadör och ekonomie magister Tuija Löfgrén tar över som vikarie för den här tiden. Tuija har redan börjat bekanta sig med sin nya arbetsplats och vi strävar till att övergången ska gå så smidigt som möjligt.

Tuija Löfgrén är i ett halvt år tjänstledig från sin ordinarie arbetsplats. Hon arbetar som affärsekonom (business controller) vid Deloitte Finland. Tuija har varit språkambassadör hos föreningen sedan 2019 och gjort ett flertal besök samt delat med sig av sin berättelse till hundratals studeranden. Tuija är helt finskspråkig och har tidigare studerat vid Hanken. Nuförtiden är Tuijas vardag tvåspråkig och du kan bekanta dig med hennes berättelse här.

”Besöken har varit mycket intressanta och det har varit en ära att få diskutera med studeranden om vikten av språkkunskaper och om hur dessa språkkunskaper kan påverka ens liv, öppna olika möjligheter och utvidga ens världsbild”, säger Löfgrén.

”Nu väntar jag med spänning på att få dyka djupare in i verksamheten från ett helt nytt och bredare perspektiv än tidigare. Jag ser Språkambassadörernas verksamhet som ett mycket viktigt verktyg för att väcka studerandenas tankar och motivation. Jag är tacksam för att Deloitte möjliggör detta vikariat vid Språkambassadörerna rf”, fortsätter Löfgrén.

Speciellt Löfgréns kunskap inom ekonomi uppskattas, eftersom föreningen under år 2022 har bytt redovisningsbyrå och digitaliserat ekonomiförvaltningen. Skötseln av föreningens ekonomi granskas från och med år 2022 av bokföringsbyrån Packalén Oy.

Ett av Språkambassadörerna rf:s centrala mål är att vara en transparent aktör som använder sina beviljade bidrag på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Till god ekonomiförvaltning hör uppbyggandet av fungerande processer och skapandet av kontrollmekanismer. För detta är Löfgrén med sin expertis och erfarenhet inom området utmärkt lämpad.

Projektet Språkambassadörerna fick sin början under Siitonens förra pappaledighet mellan oktober 2018 och april 2019. Denna gång, med sin erfarenhet från tidigare i bagaget, kommer Siitonen inte jobba under sin pappaledighet, utan fullt ägna all sin tid åt sin dotter Eevi.

”Även om mitt jobb vid Språkambassadörerna är mycket givande, så väntar jag med iver att spendera tid med min dotter. Tiden då man är pappaledig är ju trots allt ändå unik och speciell. Språkambassadörerna är i goda händer”, säger Siitonen. Siitonen har dock sagt att han är färdig att själv utföra ett par språkambassadörsbesök under sin pappaledighet, eftersom han som verksamhetsledare inte har haft möjligheten att utföra några besök, utan endast har koncentrerat sig på att koordinera dem.

Tuija Löfgrén börjar vikariera hos Språkambassadörerna rf från och med den 9 januari 2023.

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna