Lina Grönvik börjar som besökskoordinator för finskspråkiga besök

Lina-Grönvik-ratio-3-2

Språkambassadören Lina Grönvik har börjat som koordinator för våra språkambassadörsbesök i svenskspråkiga skolor. 

Lina kommer från en enspråkig svensk familj och miljö i Österbotten och har växt upp väldigt isolerad från det finska språket. Hennes attityd till att lära sig finska har inte alltid varit så bra, trots att det har funnits en vetskap om hur viktigt det är att lära sig finska. 

Lina har alltid undrat varför hon har växt upp med så negativa attityder till finska och vad det har bidragit till. Därför undersöker hon i sin magisteravhandling hur finlandssvenska ungdomar positionerar sig till det finska språket och hur det påverkar deras framtidsval. Lina studerar sociologi på magisternivå vid Helsingfors universitet. 

Med ett intresse för att ändra attityder till det finska språket kommer det att vara en betydelsefull uppgift att få jobba i en förening som Språkambassadörerna. Själv håller Lina fortfarande på att ivrigt lära sig finska och har förståelse för hur svårt det kan vara att flytta bort från den svenska språkbubblan i Österbotten till städer där majoritetsspråket är finska. Hon önskar att någon hade förespråkat för en positivare attityd till det finska språket när hon var yngre. Detta är precis det arbetet som Språkambassadörerna rf gör och därför tycker hon att det är speciellt roligt att få vara delaktig i verksamheten.

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna