Ordförandes hälsning

Våren och sommaren 2022 kommer att finnas kvar i våra sinnen som en period av upprörande händelser och stora beslut. Kriget som rasar i Europa har förändrat världspolitiken totalt och Finland har gjort historiska beslut i sin försvarspolitik. Det nordiska samarbetet har visat sin styrka i och med Finland och Sveriges parallella ansökningar om medlemskap i Nato.

Samtidigt har EU och västvärlden visat en enastående enighet och solidaritet.
Den snabba NATO-ratificeringstakten visar också, hur uppskattade partners Finland och Sverige är i världen och hur bra samarbetet mellan Finland och Sverige fungerar även i exceptionella situationer. Vi är bundna till varandra genom otaliga organisationer och samarbetsformer. Även Språkambassadörerna vill bidra till detta samarbete genom att främja språkliga färdigheter och genom att öka kunskapen om respektive land.

Föreningens nya strategi stödjer det ovannämnda målet väldigt väl och under hösten kommer vi aktivt att främja språkambassadörsverksamhet i både Finland och Sverige. Vi anordnar även regionala evenemang där vi aktiverar lokala aktörer utifrån regionala styrkor.

För att göra detta möjligt behöver vi långsiktig planering och finansiering. Hittills har vi drivit vår verksamhet med stöd av olika fonder, vilket vi är mycket tacksamma för. Detta har också visat att vår verksamhet värderas i samhället.

Vårt mål är dock att säkra föreningens grundfinansiering med statsfinansiering istället för allmänna medel, via vilket det hittills har gjorts. Vi har redan förra våren inlett diskussioner med undervisnings- och kulturministeriet samt andra beslutsfattare. I detta arbete behöver vi också våra aktiva medlemmars stöd och påverkanskanaler.

Trevlig sensommar och givande hösttermin,

Juhani Turunen

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna