Språkambassadör Heidi Laakso börjar som koordinator för språkmentorprogrammet

Språkambassadören Heidi Laakso har börjat som koordinator för språkmentorprogrammet den 9.1.2023. Syftet med mentorprogrammet är att koppla samman finskspråkiga alumner och studerande från svenskspråkiga högskolor för att underlätta integreringen av studerandena och inspirera till studier och en karriär på svenska.

Heidi är politices kandidat och utbildad musikalartist, och har haft intresse för språk hela sitt liv. Hon har finska som modersmål, men har pratat svenska sedan ung ålder, när hon började på språkbadsdagis. Utöver svenska och finska pratar hon engelska, tyska och spanska och drömmer om att kunna ännu fler språk i framtiden. Språk har öppnat otroligt många dörrar för henne i form av utomlandsstudier, möjligheter att medverka i konstprojekt på olika språk och genom att möta intressanta människor runt om i hela världen.

Heidi började som språkambassadör på hösten 2022, men hon har redan hunnit göra tiotals besök. Besöken har varit väldigt givande och betydelsefulla för henne, och nu ser hon fram emot sin nya uppgift hos Språkambassadörerna rf. I och med sina studier i Sverige, vet hon att ibland behöver man stöd, när man studerar på en utbildning, där alla andra har studiespråket som modersmål. Därför ser hon mentorprogrammet som en viktig nyckel till att motivera och inspirera nya och kommande finskspråkiga studerande för att fortsätta på sin modiga väg att studera på det andra inhemska språket.

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna