Språkambassadörerna börjar med gymnasiebesök i Sverige

Det är inget nytt med att finländare flyttar till Sverige, men svenskarnas flytt till Finland är en stigande trend och svenskarnas intresse för Finland växer tydligt. Förändringar i det världspolitiska läget har fört Finland och Sverige närmare varandra, och samarbetet mellan länderna intensifieras inom alla sektorer.

Språkambassadörerna – tillsammans med åtta finska högskolor – utvidgar sin verksamhet till Sverige. Från och med hösten 2022 kommer svenskar som studerar i Finland berätta om varför de valde att studera här, om språkförhållandena i Finland och om de breda studiemöjligheterna på svenska som finns. Samarbetet är unikt eftersom det för första gången kombinerar samtliga högskolor i Finland med utbildning på svenska i en satsning.

“Svenskar får ofta beröm om att de är mästare på marknadsföring och svenska gymnasieelever har det mycket lättare att identifiera sig med en annan svensk än med en person som bott i Finland i hela sitt liv. Berättelsen är det som inspirerar!” säger Språkambassadörernas verksamhetsledare Jaan Siitonen.

Med en ettårig projektfinansiering från Svenska kulturfonden ska en koordinator anställas i maj 2022, och besöksverksamheten ska påbörjas redan samma höst. Åbo Akademi, Helsingfors universitet och Högskolan på Åland genomförde en pilot år 2021 med samma koncept. Feedbacken var utmärkt och majoriteten av eleverna lärde sig mycket om Finland.

“Genom min egen berättelse och bakgrund kunde jag väcka elevernas intresse, och relaterade till deras frågor och tankar under presentationen. Det var speciellt roligt att se hur deras kunskap om och intresse för Finland ökade efter bara en lektion, där t.o.m. några kunde se sig studera vid någon av högskolorna! Besöken var för även mig även givande, och påminde mig om allt det Finland gett mig” säger Marcus Syren, språkambassadör vid piloten 2021.

Koordinatorns öppna ansökan är öppen 6.4-22.4.2022. Söka kan man via den här länken.

Högskolorna som deltar i detta projekt:

Aalto-universitetet

Hanken Svenska handelshögskolan

Helsingfors universitet

Högskolan på Åland

Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Novia

Konstuniversitetet

Åbo Akademi

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna