Språkambassadörerna har redan besökt 2 000 lektioner!

”Varför ska man lära sig svenska?”, är en fråga som många elever ställer till sina svensklärare. Språk är nyttiga, men är svenska så pass nyttigt att man orkar satsa tillräckligt mycket på att lära sig språket? Svenskans betydelse är inte alltid uppenbar och man kan klara sig i Finland utan att behöva prata svenska. Men det finns många som har fått enorm nytta av att kunna svenska och språket har öppnat överraskande möjligheter som de inte hade kunnat ana när de deltog i svensklektionerna.

Mot den här bakgrunden grundades föreningen Språkambassadörerna i april 2019, när Svenska kulturfonden beviljade 250 000 euro för besöksverksamhet på svensklektioner. Sedan dess har språkambassadörer med finska som modersmål besökt svensklektioner runtom i hela Finland. I skolorna har de delat med sig av svenskans nyttor och svarat på frågan ”varför svenska?”

Föreningens tvåtusende språkambassadörsbesök gick av stapeln onsdagen den 17.1.2024 i Helsingin medialukio. Detta betyder att kring 50 000 elever har hört en språkambassadör berätta sin historia sedan projektet startades. Ambassadörernas orsaker för att lära sig svenska har varit olika, men det som är gemensamt är att svenskans nyttor inte har varit självklara i skolan utan möjligheterna som språket har gett har kommit åtminstone delvis som en överraskning. Därför är språkambassadörerna stolta över att de har orkat kämpa med att lära sig svenska.

Språkambassadörsbesöken har varit mycket uppskattade bland lärare. Enligt insamlad feedback anser hela 97 % av lärarna att språkambassadörsbesöken är nyttiga eller mycket nyttiga tillägg till språkinlärningen och vill gärna ta emot språkambassadörsbesök i framtiden. År 2022 fick Språkambassadörerna rf priset för årets språkgärning, tilldelad av Språklärarförbundet i Finland SUKOL.

Språkambassadörernas arbete fortsätter och föreningens största mål är att bli en etablerad del av språkundervisningen och att alla lärare skulle ha möjligheten att få en språkambassadör på besök. Under 2024 är målet att besöka till och med 750 lektioner.

Feedback från elever år 2023

”Opin ajattelemaan ruotsin opiskelua eri tavalla, ja aloitin jo samana päivänä puhumaan itsekseni ruotsia.”– grundskola, Veikkola

”Kielilähettiläs lisäsi tietoisuuttani jatko-opinnoista ja sain tietoa myös ruotsinkielisistä jatko-opinto vaihtoehdoista.” – gymnasium, Helsingfors

”Ymmärsin, että ymmärrän enemmän ruotsia mitä luulin. Minulla on erittäin heikko kielitaito, mutta vierailun jälkeen motivaationi nousi kielen harjoitteluun. Mahtavaa nähdä, kuinka täysin koulu- opetuksella voi oppia puhumaan näinkin luonnollisesti.” – yrkeshögskola, Vanda

”Oli kiva saada tietää myös ruotsinkielisistä vaihtoehdoista lukion jälkeen.” – gymnasium, Sotkamo

”Hän antoi vinkkejä opiskeluun ja motivaation löytämiseen. Vierailu inspiroi, sillä hän kannusti ja sai ruotsin kielen kuulostamaan kiinnostavalta.” – gymnasium, Parkano

” Vierailu inspiroi kehittämään omaa ruotsin kielen taitoa, koska sai kuulla oikeasti, kuinka paljon se voi auttaa tulevaisuudessa ja kuinka paljon ovia sen kautta voi aueta.” – grundskola, Helsingfors

”Odotukset ei ollu kovin korkeella mutta yllätyin positiivisesti!!!” – gymnasium, Äänekoski

”Jag gillar det! Det var härlig!” – gymnasium, Villmanstrand

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna