Språkambassadörerna utför nu också besök i Sverige

Detta år har Språkambassadörerna börjat pröva att utföra besök i Sverige i samarbete med Helsingfors universitet, Åbo Akademi och Högskolan på Åland. Planeringsarbetet påbörjades i februari och de första testbesöken har utförts nu i november.

Nio stycken språkambassadörer deltar i dessa testbesök och de är alla svenska studerande som har flyttat till Finland. De studerar alla på svenska i finländska högskolor. 

Dessa språkambassadörer gör besök i svenska gymnasier och berättar om varför de har flyttat till Finland och om vad och hur mycket de har fått ut av det. Ambassadörerna har i huvudsak utfört besök i sina gamla gymnasier.

De här besöken är en del av en så kallad ‘Norden kunskap’ kurs, där man lär sig om de andra nordiska länderna. Enligt läroplanen ska eleverna också lära sig om Finland och därför är dessa ambassadörsbesök en bra metod: en ambassadör kan via sin berättelse berätta om Finland, den finlandssvenska kulturen och olika möjligheter som finns i Finland.

Vi vill använda oss av samma modell som vi har använt oss av i Finland: en ambassadör delar med sig av sina egna upplevelser och inspirerar elever att se Finland från ett nytt perspektiv. Det finns ett stort behov av dessa besök, eftersom kunskap om Finland i Sverige inte är en självklarhet.

Vi vill också ge lärare och ambassadörer så mycket frihet som möjligt under planeringen av besöket, så att besöket blir perfekt skräddarsytt för just det besökstillfället. På detta sätt ger vi möjlighet till lärare att känna att de verkligen kan påverka under planeringen av besöket samt själva besökets innehåll.

De första besöken har visat sig lovande och eleverna har visat intresse för språkambassadörernas berättelser. Lärarna har också varit nöjda med de första besöken. Dessa testbesök tar slut i februari 2022 och målet är att få utfört 30 stycken besök under denna tidsperiod.

Efter att tidsperioden har tagit slut siktar vi på att utvärdera dessa testbesök för att kunna utveckla denna besöksverksamhet i Sverige. Vårt mål är att förhoppningsvis kunna utföra tiotals besök nästa år och att också få andra högskolor att delta i denna besöksverksamhet.

Dessa testbesök i Sverige har också väckt mediauppmärksamhet i både Finland och Sverige, bland annat skrev följande aktörer detta i samband med svenska dagen 6.11:

Kielilähettiläs Marcus Syrén kannustaa nuoria opiskelemaan suomee: ”Se on aivan mahtavaa!”

Helsingin Sanomat: Ruotsin kieli on taas silta, joka yhdistää ystävät 

Samarbetet med arbetsgruppen för en så kallad ‘Sverige satsning’ har varit väldigt smidigt och lärorikt. De aktivaste medlemmarna i denna arbetsgrupp har varit Hanna Mäkinen (ÅA), Richard Backman, Miska Siilin (HU), Emma Karlsson-Hellman (HÅ), forskare Johan Werkelin (ÅA), doktorand Markus Söderman (HU) samt Jaan Siitonen och Jenna Pystynen från Språkambassadörerna.

Dessa testbesök har möjliggjorts tack vare bidrag från Kulturfonden för Sverige och Finland.

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna