Språkambassadörernas fartfyllda 2021!

Året byts och vi kan konstatera att det gångna året har varit spektakulärt: våra ambassadörer har besökt 467 lektioner. I medeltal har ett språkambassadörsbesök utförts varje vardag någonstans runtom i Finland. 

Våra språkambassadörer har fått suverän feedback från sina besök. 

År 2021 har varit ett exceptionellt år. Coronapandemin tvingade Språkambassadörerna att börja utföra besök även på distans, vilket i sin tur möjliggjorde att ambassadörernas personliga berättelser kunde spridas runtom i Finland. Denna nya besöksmetod gjorde så att vi kunde nå till och med de mest avlägsna läroinrättningarna i landet, vilket ökade jämlikheten. Dessa digitala besök har även gjort det möjligt för sverigefinnar att bli språkambassadörer. Sveriges utrikesdepartement har finansierat den här typen av besök under hösten 2021. 

Det gångna året har också från föreningens synvinkel varit ett år med stora förändringar. Nationalspråken rf bytte namn till ‘Språkambassadörerna rf’ och fler personer har anställts. Språkambassadörerna har spridit sig utanför klassrummen då nya samarbetsmöjligheter hittades i Sverige och finska högskolor. 

År 2021 var också synlighetens år för oss. Språkambassadörerna tog permanent i bruk de viktigaste sociala mediekanalerna (sök @kielilahettilaat för att hitta oss) och fick även mycket uppmärksamhet i traditionella medier. Det var glädjande att se alla artiklar som skrevs i samband med Svenska veckan, bland annat i Hufvudstadsbladet, lokala tidningar och Helsingin Sanomats ledare. Språkambassadörerna har också synts i TV och hörts i radio. 

Nu förbereder vi oss inför år 2022. Vi kommer att göra fler besök och på en bredare spelplan än någonsin tidigare. Nästa år utvidgas vår besöksverksamhet även till Sverige och svenskar som bor i Finland kommer att utföra besök i Sverige och berätta om Finland och finlandssvenskhet. 

År 2022 vill vi också få in fler medlemmar i föreningen. Ifall du tycker att det vi håller på med är viktigt och du vill vara med och utveckla vår verksamhet, är du hjärtligt välkommen med i föreningen!

Elever är öppet inställda till svenskan!

Vi har färdigställt en rapport om den feedback vi har fått från besöksverksamheten. En stor överraskning är att eleverna är mycket mer positivt inställda mot svenskan än förväntat! Ladda ner och läs hela rapporten här. 

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna