Vår verksamhet fortsätter tack vare nytt bidrag

Svenska kulturfonden har beviljat oss ett verksamhetsbidrag på 180 000 euro för åren 2022–2024. Med hjälp av bidraget kan språkambassadörer fortsätta dela med sig av sina inspirerande berättelser till skolelever runtom i Finland. Vårt största mål är att få vår besöksverksamhet att bli en permanent del av språkundervisningen i Finland och detta verksamhetsbidrag är ett steg i rätt riktning. Det har kommit fram från lärarnas feedback att över 90 % av dem ser språkambassadörsbesök som ett mycket nyttigt tillägg till undervisningen.

Svenska kulturfondens centrala ändamål är att finansiera projekt som gynnar det svenska i Finland. Det svenska språkets betydelse för hela Finland har efter februari 2022 ökat på ett helt nytt sätt och vi kan anta att det nordiska samarbetet fördjupas och växer inom den närmaste framtiden. Den individuella nyttan med att kunna svenska kommer troligtvis att fortsätta växa och därför är det viktigt att unga får höra om vilka nyttor och möjligheter språkkunskaper i svenska kan föra med sig.

Språkambassadörernas verksamhet växer konstant och på årsbasis kan vi utföra hundratals skolbesök. Ett av våra viktigaste mål är att även i framtiden kunna erbjuda skolor gratis skolbesök.

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna