Svenskar som studerar i Finland rekryteras till Finland-ambassadörer till Sverige

På grund av den senaste tidens utrikespolitiska utveckling är Finland av ännu större intresse för svenskarna. Det kommer dock som en överraskning för många, att det i Finland är möjligt att leva och studera på svenska – och att svenska även talas som modersmål.

Språkambassadörerna rf har påbörjat utbildningen av svenska språkambassadörer för att öka kännedomen om Finland och den finska kulturen bland svenska ungdomar.

”Det är inte många svenskar som vet att det talas så mycket svenska i Finland och att det är möjligt att studera på svenska vid flera lärosäten. Det är budskapet vi vill föra fram till vårt västra grannland”, säger Jaan Siitonen, verksamhetsledare för Språkambassadörerna rf.

Finska ungdomar flyttar årligen till Sverige för att studera, men förflyttningen sker även åt andra hållet. De senaste åren har kring 500 svenska studerande valt att studera i Finland varje läsår.

Finland överraskade med lägenhetsutbud och billiga studentmåltider

De nya språkambassadörerna är svenskar som har fått upp intresset för Finland och som flyttat till Finland för att studera. Många har blivit positivt överraskade av exempelvis hur enkelt det är att få tag på studentbostäder till rimliga priser, eftersom det i Sverige på många håll är utmanande.

”Studentrestaurangernas förmånliga mat förvånar också många av svenskarna som anländer till Finland, eftersom det i Sverige inte finns någon motsvarighet till detta”, berättar Annika Jokela, koordinator för projektet Svensk i Finland.

I Finland är även studentkulturen på många håll betydligt starkare och mångsidigare än i Sverige. Nya studenter bjuds direkt med på evenemang, vilket har hjälpt svenska studerande att göra sig hemmastadda på andra sidan Östersjön. Nu är målet att utbilda dem till Finland-ambassadörer, och göra Finland känt för svenskar.

Språkambassadörerna rf:s verksamhet är att främja studier i och användningen av det andra nationella språken i Finland och att bidra till att intensifiera de kulturella relationerna mellan Sverige och Finland. Finlandssvenskan är en anmärkningsvärd varietet av det svenska språket.

När verksamheten kommit i gång ordentligt är det meningen att de svenska språkambassadörerna ska besöka svenska gymnasieskolor och berätta på svensklektionerna om Finland som ett tvåspråkigt land, om sina studier och om sina liv på andra sidan Östersjön.

Ta kontakt 
Jaan Siitonen, verksamhetsledare, tel. +358 415 305 531,  
Annika Jokela, koordinator, tel. +358 440 131 320,

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna