Språkambassadörerna deltar på utbildningsstyrelsens internationaliseringsdagar

Språkambassadörerna deltar i utbildningsstyrelsens evenemang “Yleissivistävän ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät – Kuinka kauas kuulun?” i Vasa den 11-12.11.2021. Evenemanget ordnas för åttonde gången och syftet med evenemanget är att föra samman olika aktörer inom utbildningssektorn och erbjuda dem inspirerande och interaktiva aktiviteter.

Språkambassadörerna ordnar ett infotillfälle tillsammans med föreningen Pohjola-Norden och nätverket Svenska nu under torsdagen den 11.11 klockan 13:45-14:30 med namnet ”Pohjoismainen yhteistyö ja kielilähettiläät”. Språkambassadörerna kommer också att ha en egen infoplats medan internationaliseringsdagarna pågår.

Vi kommer att berätta om konceptet ”Träffa en finne som studerar i Sverige” och om det pinfärska konceptet ”Träffa en svensk som studerar i Finland”. Språkambassadörerna kommer att berätta om vad vi har fått till stånd hittills och om vad våra närmaste framtidsplaner är.

Språkambassadörerna har blivit en stark aktör för Finlands nationalspråk, men det finns en möjlighet att föra vårt koncept vidare också till de andra nordiska länder. Därför upplever vi att det är viktigt att ta del av diskussioner om internationalisering och speciellt gällande vikten av att kunna språk. I samband med detta kommer vi säkert också att lära oss en hel del annat!

Från Språkambassadörerna deltar Thomas Thijssen, Jenna Pystynen och Jaan Siitonen.

Dagarna är riktade till en bred målgrupp: grundskole- och gymnasielärare, rektorer, utbildningschefer, bildningschefer, lärare och sakkunniga inom småbarnspedagogiken och andra som intresserar sig för internationalisering. Evenemanget är flerspråkigt (finska, svenska och engelska).

Internationaliseringsdagarna utförs i samarbete med Vasa stad, Åbo Akademi/Vasa övningsskola, Utbildningsstyrelsen samt andra deltagare.

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna