Språkambassadörerna öppnar dörren för svenskar att studera i Finland och lära sig finska

Annika Jokela

Kännedom om Finland och kunskaper i det finska språket är viktigare än någonsin för svenskar. Frågan drivs nu av föreningen Språkambassadörerna rf. Åtta finska universitet, i vilka studier kan genomföras på svenska, har kommit samman och bildat ett nätverk. Projektet lotsas av sverigefinska Annika Jokela, med mångårig erfarenhet av språk- och kulturutbyten.

– Finländarna är den största minoriteten i Sverige. Svenskarna känner dock inte till Finland och dess potential särskilt väl. Det viktigaste skulle vara att lyfta fram de grundläggande fakta, dvs. att Finland är ett tvåspråkigt land och att Finland erbjuder gratis och internationellt erkänd högskoleutbildning. Det finns en ökad efterfrågan på närmare samarbete i form av studier, säger Jokela och lyfter fram bakgrunderna till projektet.

Kärnan i projektet som koordineras av Språkambassadörerna är ett nätverk av finländska högskolor där studierna kan genomföras på svenska. Det är också möjligt att lära sig finska under studierna. Efter studierna uppmuntras studenterna att dela med sig av sina egna erfarenheter så att allt fler svenskar kan lära känna de möjligheter som Finland erbjuder.

– Det finns en stark koppling mellan Sverige och Finland som grannländer. Kunskaper i båda språken och dess kulturer är till stor nytta för individen. Det har jag själv fått erfara. Flera intressanta arbetsmöjligheter har öppnat sig för mig genom mina mångsidiga språkkunskaper, säger Jokela.

Det finns ett behov av att öka antalet nätverk mellan de nordiska länderna. Språkambassadörerna ser en samhällsnytta i bättre kunskaper i finska och svenska och ömsesidig kunskap om båda länderna.

– Jag är sverigefinsk, det vill säga mina föräldrar är från Finland, men jag är uppvuxen och har gått i skolan i Sverige. Skillnaderna mellan Finland och Sverige är inte alls så stora för mig som ofta antyds. I den meningen skulle ett närmare samarbete inte bara vara naturligt utan också enkelt.”, sammanfattar Jokela.

Ytterligare information:
Koordinator Annika Jokela, , +358 (0)440 131 320

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna