Språkmentorprogrammet - feedback adept

Syftet med denna feedbackformulär är att identifiera effekterna av Språkmentorprogrammet och att få reda på hur vi kan utveckla programmet i framtiden.

Tack för din tid!

5: väldigt bra, 4: ganska bra, 3: varken bra eller dåligt, 2: ganska dåligt, 1: väldigt dåligt, 0: kan inte säga
5: väldigt bra, 4: ganska bra, 3: varken bra eller dåligt, 2: ganska dåligt, 1: väldigt dåligt, 0: kan inte säga
5: väldigt mycket, 4: ganska mycket, 3: varken mycket eller lite, 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga
5: stämmer helt och hållet, 4: stämmer ganska bra, 3: stämmer delvis 2: stämmer lite, 1: stämmer inte alls, 0: kan inte säga
Du kan välja ett eller flera alternativ
Du kan välja ett eller flera alternativ
Du kan välja ett eller flera alternativ
5: väldigt mycket, 4: ganska mycket, 3: varken mycket eller lite, 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga