Vaihderikkaat viisi vuottamme

Klikkaa kuva isommaksi nähdäksesi tekstin.

Kielilähettiläät -projekti sai alkunsa vuonna 2018 Svenska Kulturfondenin myönnettyä Hallå! -ohjelmansa kautta sille kolmen vuoden rahoituksen 2019–2021. Todellisten ja henkilökohtaisten tarinoiden avulla kielilähettiläät pystyvät vieraillessaan oppitunneilla tarjoamaan konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä hyötyjä ja mahdollisuuksia toisen kotimaisen kielen taito voi avata oppilaille.

Kielilähettiläiden siemen kylvettiin jo vuonna 2010, kun nykyinen toiminnanjohtaja Jaan Siitonen vieraili vanhassa lukiossaan ja kertoi oppilaille oman tarinansa sekä suhteestaan ruotsin kieleen ja miten se oli muuttunut heti koulun jälkeen. Vierailujensa aikana Siitonen huomasi nopeasti tarinansa tarjoavan lisäarvoa opetukseen. Siitonen pohti jo silloin, voisiko löytyä myös muita kiinnostavan tarinan omaavia henkilöitä vierailemaan oppitunneille. Ajatus kielilähettiläistä syntyi siis jo vuonna 2010, mutta vasta Kulturfondenin Hallå! -ohjelman avulla siemenen saatiin itämään.

Todelliset tarinat inspiroivat ja motivoivat

Vierailutoiminnan virallisesti käynnistyttyä 3.4.2019 emme pystyneet aavistamaan, kuinka lämpimästi kielilähettiläät otettiin vastaan sekä opettajien että oppilaiden toimesta. Siitosen yhdeksän vuotta aiemmat havainnot pitivät edelleen paikkansa: vierailulle oli tarvetta. Kuitenkin kysynnän määrä yllätti meidät täysin.

”Det var väldigt intressant att få höra någon tala svenska. Tack vare besöket fick jag en uppfattning om hur bra min egen svenska hörförståelse är och en uppfattning av hur man håller en konversation. Besöket var väldigt lärorikt. Tack!” – Oppilas

”Riktigt bra. Språkambassadören tog upp perspektiv som var nya för mig som svensklärare.” – Opettaja

Projektin virallinen tavoite 300 vierailusta ja 50 kielilähettilään rekrytoimisesta saavutettiin jo vuoden 2019 lopussa. Kun Hallå!-projekti lopulta päättyi keväällä 2021 olimme vierailleet jo yli 900 oppitunnilla 220 koulussa!

Korona tulee – Loppuuko kaikki tähän!?

Maaliskuussa 2020 koulut siirtyvät etäopetukseen ja meidän oli pakko peruuttaa kaikki suunnitellut vierailut. Shokki oli raju sekä kouluille että meille. Emme kuitenkaan halunneet laittaa pillejä pussiin, vaan tartuimme haasteeseen ja aloimme kokeilla, voisiko vierailuja toteuttaa myös etänä. Tästä syntyi useita uusia digitaalisia konsepteja, muun muassa Träffa en finne som studerar i Sverige”. Siinä Ruotsiin opiskelemaan muuttaneet suomalaiset tapaavat oppilaita digitaalisesti ja keskustelevat omista kokemuksistaan. Ensimmäinen pilottivierailu tehtiin jo huhtikuussa 2020 ja saman vuoden lopussa vierailukonsepti ””Träffa en finne som studerar i Sverige” tulee pysyvä osa vierailutoimintaa.

Vuonna 2020 teemme myös ensimmäisen suomenkielisen vierailun Sipoossa ruotsinkielisessä koulussa.

Kiinnostus Suomea kohtaan kasvaa Ruotsissa

Kielilähettilästoiminnan merkitys korostuu entisestään Euroopan tilanteen muuttuessa helmikuussa 2022. Myllerrysten lomassa toukokuussa 2022 käynnistämme uuden Svensk i Finland -hankkeen usean suomalaisen korkeakoulun kanssa. Tällä kertaa vierailut toteutetaan Ruotsissa, jossa kielilähettiläsvierailuja tekevät Suomeen muuttaneet ruotsalaiset. Ruotsalaisiin lukioihin suuntautuvissa vierailuissa kielilähettiläät kertovat Suomesta sekä täällä olevista opiskelumahdollisuuksista toisille ruotsalaisille. Hanke lisää tietoisuutta ja kiinnostusta Suomea kohtaan Ruotsissa sekä kielellistä yhteenkuuluvuutta ja parantaa liikkuvuutta maiden välillä.

”Det var intressant att veta hur många studiemöjligheter det finns för svenskar i Finland.” – Oppilas

Maaliskussa 2024 Svenska kulturfonden myöntää ”Svensk i Finland” -projektille kolmen vuoden jatkorahoituksen.

Paitsi että lisäämme tietoisuutta Suomesta Ruotsissa, tarjoamme myös foorumin, jossa suomen kielestä kiinnostuneet voivat kokoontua. Monet Ruotsissa tai ruotsinkielisillä alueilla Suomessa asuvat henkilöt haluavat parantaa tai oppia suomen kieltä, mutta usein näiltä puuttuvat mahdollisuudet käyttää ja harjoitella kieltä aktiivisesti. Täyttääksemme tämän tarpeen lanseeraamme syyskuussa 2022 digitaalisen kielikahvilan yhteistyössä Suomen Tukholman instituutin kanssa. Kielikahvilaosallistujat voivat käyttää suomen kieltä turvallisessa ja rennossa ympäristössä. Kielikahvilat jatkuvat vuonna 2023 ja tulevat olemaan pysyvä osa projektitoimintaa.

Myös vierailutoimintamme saa tunnustusta, kun SUKOL (Suomen kieltenopettajien liitto) myöntää Kielilähettiläät ry:lle Vuoden kieliteko 2022 -palkinnon. Perusteluissa todetaan, että kielilähettiläät innostavat nuoria kieliopintoihin ja puhuvat monipuolisen kielitaidon puolesta. Tämän tunnustuksen avulla kieltenopettajat haluavat korostaa toimintamme merkitystä osana kielenopetusta. Palkinto osoittaa myös, että opettajat toivovat toimintamme jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Miksei tätä ole jo aikaisemmin ollut?

Monet suomenkieliset aloittavat rohkeasti korkeakouluopinnot ruotsiksi, mutta opiskelijaelämä toisella kotimaisella kielellä voi tuntua sekä haastavalta että yksinäiseltä. Kielimentorointiohjelma, joka lanseerattiin tammikuussa 2023, pyrkii tarjoamaan tukea ja yhteisöllisyyttä opiskelijoille mentoritapaamisten ja erilaisten tapahtumien muodossa, joissa osallistujat voivat jakaa kokemuksiaan ja antaa vinkkejä ruotsinkielisestä opiskeluelämästä. Ohjelmassa suomenkieliset alumnit toimivat mentoreina nykyisille suomenkielisille opiskelijoille. Monet osallistujat ovat ihmetelleet, miksei vastaavaa ole ollut jo aikaisemmin.

”Det var så nyttigt och gav förtroende för mig att använda mer svenska.” – Oppilas

Olen oman elämäni kielilähettiläs

Jokainen ihminen on oman elämänsä kielilähettiläs. Tähän me Kielilähettiläissä uskomme vahvasti. Haluamme inspiroida kaikkia uskomaan itseensä ja omaan kielitaitoonsa. Käyttäessämme kieltä emme vain kommunikoi muiden kanssa, vaan löydämme myös uusia puolia omasta kielitaidosta ja -tuntemuksesta. Huhtikuussa 2024 järjestimme isot synttärijuhlat, jossa juhlittiin 5-vuotiasta Kielilähettiläät ry:tä. Juhlissa oman elämänsä kielilähettiläät, saivat tavata ja vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia omasta kielitaustastaan.

Viiden vuoden aikana kielilähettilläät ovat vierailleet yli 2 000 oppitunnilla ja keskustelleet yli 50 000 oppilaan kanssa. 20 eri rahoittajaa mahdollistaa kielilähettiläiden toimintaa.  Katseemme on kuitenkin aina suunnattu eteenpäin ja haluamme jatkaa inspiroimista ja jakaa tarinoita. Haluamme, että yhä useampi olisi ”oman elämänsä kielilähettiläs”!

Jaa tämä uutinen

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna