Våra händelserika fem första år

Tryck på bilden för att förstora den.

Projektet Språkambassadörerna får sin början år 2018 då Svenska kulturfonden beslutar att finansiera projektet ur sitt Hallå! -program för tre år framåt, åren 2019–2021. Med hjälp av personliga berättelser ger vi konkreta exempel på vilka nyttor och möjligheter språkkunskaper i det andra inhemska språket kan medföra.

Fröet till konceptet sås redan år 2010 när nuvarande verksamhetsledare Jaan Siitonen besöker sitt gamla gymnasium och berättar för eleverna om sitt eget förhållande till det svenska språket. Under sina besök märker han snabbt att en berättelse från en person som har lärt sig svenska ger mervärde till undervisningen. Siitonen funderar redan då om även andra personer med en intressant språkberättelse kunde besöka lektioner. Idén om att skapa ett nätverk av ambassadörer finns alltså redan 2010, men det är Kulturfondens Hallå! -projekt som får fröet att gro.

Äkta berättelser inspirerar och motiverar

När verksamheten officiellt sätter i gång den 3.4.2019 kan vi inte ana vad som väntar oss de kommande månaderna. Siitonens observation nio år tidigare stämmer fortfarande och efterfrågan överträffar alla förväntningar. Språkambassadörer tas väl emot av både elever och lärare.

”Det var väldigt intressant att få höra någon tala svenska. Tack vare besöket fick jag en uppfattning om hur bra min egen svenska hörförståelse är och en uppfattning av hur man håller en konversation. Besöket var väldigt lärorikt. Tack!” – Elev

”Riktigt bra. Språkambassadören tog upp perspektiv som var nya för mig som svensklärare.” – Lärare

Projektets officiella målsättningar – 300 besök med 50 språkambassadörer före år 2021 – nås redan i slutet av 2019. När Hallå!-projektet tar slut på våren 2021 har över 900 lektioner besökts i över 220 skolor!

Corona kommer – Är detta slutet på allt!?

I mars 2020 är vi tvungna att inhibera alla planerade besök, eftersom all undervisning blir på distans. Det är en chock både för skolorna och för oss. Vi vill inte sluta med verksamheten, så vi börjar testa nya digitala besök. Från dessa försök föds flera olika nya digitala koncept, bland annat ”Träffa en finne som studerar i Sverige”. Det går ut på att finländare som befinner sig i Sverige och som studerar eller har studerat där träffar elever digitalt och pratar om sin personliga berättelse med språkinlärning samt om sina erfarenheter i Sverige som finskspråkig. Det första pilotbesöket görs redan i april 2020 och i slutet av samma år blir besökskonceptet ”Träffa en finne som studerar i Sverige” en permanent del av besöksverksamheten.

Under år 2020 utför vi även det första finska besöket till en svenskspråkig skola i Sibbo.

Intresset för Finland ökar i Sverige

Vikten av språkambassadörsverksamheten blir allt viktigare efter att läget i Europa förändras i februari 2022. I maj 2022 startar vi ”Svensk i Finland”, en helt ny och stor gemensam satsning tillsammans med högskolor i Finland som erbjuder utbildning på svenska. Svenska studerande som studerar i Finland gör ambassadörsbesök till svenska gymnasieskolor och berättar om Finland och de studiemöjligheter som finns här. Projektet ökar kunskapen om och intresset för Finland i Sverige samt den språkliga gemenskapen och mobiliteten mellan länderna.

”Det var intressant att veta hur många studiemöjligheter det finns för svenskar i Finland.” – Elev

I mars 2024 beviljar Svenska kulturfonden treårig finansiering så att vi kan fortsätta ”Svensk i Finland”.

Förutom att öka kunskapen om Finland i Sverige erbjuder vi också en plattform där personer med en koppling till det finska språket kan träffas. Många personer bosatta i Sverige eller i svenskspråkiga områden i Finland vill lära sig finska, men saknar ofta möjligheten att aktivt använda och öva språket. För att möta detta behov lanserar vi i september 2022 vår språkcaféverksamhet i samarbete med Finlandsinstitutet i Stockholm. Kursdeltagarna har möjlighet att öva på sin finska i en fördomsfri och avslappnad miljö. Språkcaféerna fortsätter år 2023 och blir en bestående del av projektverksamheten.

Även vår besöksverksamhet går inte obemärkt förbi och i november 2022 utses Språkambassadörerna till Årets språkgärning av Språklärarförbundet i Finland SUKOL. Som motivering sägs att Språkambassadörerna motiverar unga till språkstudier och att de talar för en mångsidig språkkunskap. Genom det här erkännandet vill språklärarna betona vikten av det andra inhemska språket. Utmärkelsen tyder på att lärarna uppskattar vår verksamhet och hoppas att den fortsätter även i framtiden.

Varför har det här inte funnits tidigare?

Många finskspråkiga vågar ta det modiga klivet att börja högskolestudier på svenska, men studievardagen på det andra inhemska språket kan kännas både utmanande och ensamt. Språkmentorprogrammet, som lanserades i januari 2023, går ut på att ge stöd och gemenskap för studerandena i form av mentorskapsmöten och olika evenemang där deltagarna har möjlighet att dela erfarenheter och ge tips gällande studielivet på svenska. I programmet fungerar finskspråkiga alumner som mentorer till de nuvarande finskspråkiga studerandena. Flera deltagare undrar varför det inte har funnits någonting liknande tidigare.

”Det var så nyttigt och gav förtroende för mig att använda mer svenska.” – Adept

Jag är mitt eget livs språkambassadör

Varje person är sitt eget livs språkambassadör. Detta är något vi på Språkambassadörerna tror starkt på. Vi vill inspirera alla att tro på sig själva och sin egen språkförmåga. Då vi använder språk kommunicerar vi inte bara med andra, utan upptäcker också nya sidor av den egna språkidentiteten. I april 2024 firade vi vårt 5-årsjubileum där olika människor som är sina egna livs språkambassadörer kunde träffas och utbyta tankar och erfarenheter om språk och dess roll i deras liv.

Sedan Språkambassadörernas frö såddes i april 2019 har vi i dagens läge utfört över 2 000 besök och nått över 50 000 elever. I dag möjliggör hela 20 olika finansiärer Språkambassadörernas verksamhet. Nu blickar vi framåt och vill fortsätta uppmuntra fler att inse att de är sina egna livs språkambassadörer.

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna