Ilmari Käihkö

Ilmari Käihkö är bl.a. krigsvetare. Han åkte till Tanzania i tjugoårsåldern genom Utrikesministeriets volontärprogram och trots sina svaga svenska språkkunskaper studerade han efter hemkomsten vid Nordens äldsta universitet i Uppsala. Studierna öppnade diverse nya möjligheter. Ilmari strävar efter att uppmuntra att ta vara på de möjligheter som språkkunskaper öppnar.