Isaac började lära sig svenska (B-svenska) först i högstadiet, men man kan säga att hans språklärande verkligen började när han flyttade till Sverige. Sedan dess har han börjat jobba på svenska och har även börjat använda svenska i Finland i sin vardag. Dessutom har han arbetat för att främja det finska språket i Sverige och har deltagit bland annat som styrelsemedlem i sverigefinska ungdomsförbundet. Han har påverkat mycket inom minoritetspolitiken både inom och utanför Sverige till exempel genom sitt deltagande i Ungdomens Nordiska Råd.