Juho Rasa är från Tavastkyro, Birkaland och har studerat ekonomi vid Hanken Svenska handelshögskolan och statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Han började studera på svenskspråkiga Hanken trots att han kommer från en helt finskspråkig bakgrund, med målen att utmana sig själv, lära sig svenska flytande och för att bekanta sig med den finlandssvenska kulturen.

Denna språkberättelse har förverkligats tack vare bidrag från Svenska folkskolans vänner.