Jussi Westinen är en forskningschef från Taipalsaari, Södra Karelen. Han kommer från en helt finskspråkig bakgrund och har studerat statsvetenskap vid Tammerfors universitet. Jussi har jobbat i Åbo Akademi vid Institutet för Samhällsforskning och han doktorerade år 2015 i ämnet skiljelinjer och partival under 2000-talets riksdagsval. Därtill fungerade han ett halvt år som gästforskare i Göteborg & Uppsala. Nuförtiden jobbar Jussi vid Taloustutkimus. Där sysslar han alltså fortfarande med samhälleliga opinioner och statistiska analyser och har fortfarande nytta av sina svenska kunskaper.