Lasse Lund är en finskspråkig jurist som alltid har tyckt att svenska är ett lättare språk än engelska. Hans intresse för det svenska språket tog honom till en svenskspråkig militärtjänst i Dragsvik och senare till Örebro universitetet i Sverige. I början var Lasse väldigt osäker med att tala svenska, men efter ett tag blev han bekvämare, efter att han övertygat sig själv att bara försöka sitt bästa och strunta i små misstag. Lasse vill påminna dig om att ”Våga göra misstag! Det viktigaste är att använda sig av språket både i tal och skrift.”

Denna språkberättelse har förverkligats tack vare bidrag från Svenska folkskolans vänner.