Maria är en utexaminerad studerande i idé- och lärdomshistoria. Maria är ursprungligen från Rovaniemi och från en helt finskspråkig bakgrund, men det svenska språket har blivit del av hennes liv genom föreningsverksamhet. Marias intresse för Norden har lett till sommarjobb på Åland, utbytesstudier i Stockholm och regelbunden användning av det svenska språket som ordförande för en tvåspråkig organisation.