Tiina Fjellander är en medieentreprenör från Lavia, Satakunta. Tiina är gift med en svensk och i familjen finns tre skolbarn. Tiina, som kommer helt och hållet från en finsk bakgrund, har lärt sig svenska genom att helt enkelt använda språket i vardagen, med kunskaper från skolsvenskan som grund. Svenska språket har öppnat dörrar inom studierna, arbetslivet och vänskapsförhållanden.