Tuomas är från Åbo och efter att Tuomas började studera sjörätt insåg han att han behövde det svenska språket för sina studier. Senare märkte han att han också hade nytta av det svenska språket i arbetslivet när han började arbeta i ett skandinaviskt arbetsteam och inte ville vara den kollegan som gjorde att alla behövde tala engelska. Efter att han valde att använda svenska på sin arbetsplats ville han också börja använda det i sitt vardagsliv.