SiF-hemsida-banner-bild

Respons lärare

Välj ett av följande svarsalternativ. (5: instämmer helt, 4: instämmer delvis, 3: varken mycket eller lite , 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga)
Välj ett av följande svarsalternativ. (5: uppfylldes helt, 4: Till stora delar, 3: varken mycket eller lite , 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga)
Välj ett av följande svarsalternativ. (5: väldigt aktiva, 4: ganska aktiva, 3: varken mycket eller lite , 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga)
Välj ett av följande svarsalternativ. (5: väldigt mycket, 4: ganska mycket, 3: varken mycket eller lite , 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga)

Frågor om besök i Sverige? Hör av dig!

Annika Jokela
+358 44 0131320