Språkambassadörerna gör över 200 besök under hösten

Skolåret kör snart igång igen, vilket betyder att språkambassadörerna så småningom börjar göra besök runtom i Finland. Den här hösten kommer vi att besöka 200 svensklektioner och 30 finsklektioner.

Vi har över 100 ivriga ambassadörer redo att berätta sin inspirerande berättelse för eleverna! Vi håller även på att bygga upp ett galleri av våra språkambassadörer och du kan redan bekanta dig med deras berättelser på sidan Språkberättelser.

Språkambassadörens berättelse är både informativ och inspirerande. Berättelserna är ett mycket välfungerande tillägg för undervisningen, eftersom språkambassadörens egna exempel på hur hen lärt sig språket och vilka möjligheter språket har öppnat för just hen konkretiserar varför det lönar sig att lära sig språket. Det är också lätt för en skolelev att identifiera sig med språkambassadörens berättelse eftersom vi strävar till att språkambassadören kommer från samma område där hen utför sina besök.

Till vår filosofi hör att språkambassadörerna och lärarna får så mycket frihet och autonomi som möjligt över besökets innehåll så att de kan skräddarsy besöket enligt målgruppens nivå, kursens tema och språkambassadörens bakgrund. Vi uppmuntrar varje ambassadör att utnyttja det unika i sin berättelse och planera besökets innehåll på basis av sina personliga upplevelser.

Coronatider har lärt oss att besök också kan göras på distans. Vi har gjort över 500 besök på distans och idag erbjuder vi besök både på distans och fysiskt på plats. Fördelen med distansbesök är att vi kan göra besök överallt i Finland, samt att även språkambassadörer bosatta i Sverige kan delta i vår verksamhet.

Oavsett om besöket sker fysiskt på plats eller på distans rekommenderar vi att läraren och ambassadören håller ett förberedande möte på distans och planerar besökets innehåll.

Språkambassadörerna rf siktar på att besöksverksamhet skulle bli en permanent resurs för lärare och att vi årligen kunde utföra hundratals besök runtom i Finland.

Mera information om hur man beställer en språkambassadör hittar du från sidan
Beställ besök

Vi önskar alla välkomna att bli medlemmar i vår förening.
Bli medlem

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna