Språkmentor feedback

Tack för din värdefulla feedback. Med hjälp av den kan vi förstå Språkmentorprogrammets styrkor och var vi kan göra bättre ifrån oss.
Din feedback bidrar till ett bättre underlag för att utveckla Språkmentorprogrammet i framtiden.