Språkmentor feedback

Med hjälp av din feedback kan vi förstå Språkmentorprogrammets styrkor och hur vi kan utveckla programmet vidare.

Tack för din värdefulla feedback!


5: väldigt bra, 4: ganska bra, 3: varken bra eller dåligt, 2: ganska dålig, 1: väldigt dålig, 0: kan inte säga
5: väldigt mycket, 4: ganska mycket, 3: varken mycket eller lite, 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga
5: väldigt bra, 4: ganska bra, 3: varken bra eller dåligt, 2: ganska dåligt, 1: väldigt dåligt, 0: kan inte säga
5: väldigt mycket, 4: ganska mycket, 3: varken mycket eller lite, 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga
Du kan välja ett eller flera alternativ
Du kan välja ett eller flera alternativ
5: väldigt mycket, 4: ganska mycket, 3: varken mycket eller lite, 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga