Språkmentor feedback

Med hjälp av din feedback kan vi förstå Språkmentorprogrammets styrkor och var vi kan göra bättre ifrån oss.
Din feedback bidrar till ett bättre underlag för att utveckla Språkmentorprogrammet i framtiden.

Tack för din värdefulla feedback!

5: väldigt bra, 4: ganska bra, 3: varken bra eller dåligt, 2: ganska dålig, 1: väldigt dålig, 0: kan inte säga
5: väldigt mycket, 4: ganska mycket, 3: varken mycket eller lite, 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga
5: väldigt bra, 4: ganska bra, 3: varken bra eller dåligt, 2: ganska dåligt, 1: väldigt dåligt, 0: kan inte säga
5: väldigt mycket, 4: ganska mycket, 3: varken mycket eller lite, 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga
Du kan välja ett eller flera alternativ
5: väldigt mycket, 4: ganska mycket, 3: varken mycket eller lite, 2: lite, 1: inte alls, 0: kan inte säga