Det andra inhemska språkets ambassadörer får priset för årets språkgärning

Språklärarförbundet i Finland SUKOL har beviljat Årets språkgärning till Språkambassadörerna rf. Som motivering sägs att Språkambassadörerna motiverar unga till språkstudier och att de talar för en mångsidig språkkunskap. Genom det här erkännandet vill man betona vikten av det andra inhemska språket.

Kielilähettiläät ry – Språkambassadörerna rf organiserar skolbesök under vilka besökarna berättar om sina egna personliga erfarenheter. Hittills har besöken ordnats på svenska på svensktimmarna och på finska på finsktimmarna, men man funderar även på att ta in andra språk.

En typisk besökare är en ung vuxen som gör ett besök till sin före detta skola eller sin före detta hemkommun för att berätta hur hen lärt sig det andra inhemska och vilken nytta det varit för hen. ”Målsättningen är att öka intresset och motivationen för det andra inhemska språket”, berättar verksamhetsledaren Jaan Siitonen.

Beslutet som fattades av statsrådet tidigare i höst om att lägga till en årsveckotimme i B1-svenska, ersätter en del av bristen i språkkunskaperna. I utlåtandet om timfördelningen skulle årsveckotimmen komma till sjunde klassen.

SUKOL anser att förutom strukturella ändringar så behöver man mer positiva inställningar till det andra inhemska språket och här gör Språkambassadörerna ett föredömligt arbete.

Årets språkgärning delas ut sedan år 2001. Priset är 2000 euro som doneras av Otavan Kirjasäätiö. Priset delas ut på SUKOLs förbundsmöte som hålls i Helsingfors den 12 november 2022.

Intervjuförfrågningar:
Verksamhetsledare Jaan Siitonen

041 530 5531

Mer information om priset:
SUKOLs ordförande Outi Vilkuna

050 308 0022

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna