Feedback om höstens digitala språkcaféer 2023

Tack för att du tar dig tid att svara på de digitala språkcaféernas feedbackformulär. Din feedback gör det möjligt för oss att utveckla språkcaféerna.
Vald siffra: 1
1 = Inte alls 5= Väldigt mycket