Joonatan Penttinen kommer från Joensuu. Joonatans koppling till det svenska språket har funnits hela hans liv eftersom hans moster flyttade till Stockholm för att studera drygt ett år före Joonatan och hans tvillingsyster föddes. I högstadiet kunde Joonatan inte ens tänka sig att flytta utomlands, men under andra året i gymnasiet ändrade han sig och bestämde sig för att lära sig svenska ordentligt och sökte därför endast in till svenska högskolor. Joonatan kom in på samhällsvetarprogrammet vid Umeå universitet i Sverige. Nu är det svenska språket en mycket viktig del av Joonatan.

Denna språkberättelse har förverkligats tack vare bidrag från Svenska folkskolans vänner.