Kai Kulmala kommer från Åbo. Kai kommer från en helt finskspråkig familj, men nu tycker han att det svenska språket är det värdefullaste han har lärt sig i sitt liv. I grundskolan, enligt det gamla systemet, studerade han bland annat åtta år svenska, vilket senare även hjälpte honom att förstärka sina kunskaper i tyska. Det svenska språket har även gett honom människokontakter och fritidsaktiviteter.

Denna språkberättelse har förverkligats tack vare bidrag från Svenska folkskolans vänner.