Kielilähettiläät rekrytoi – Språkambassadörerna rekryterar

Bild: Bianca Holmberg – Språkbruk, edit: Jessica Lillbåsk

Kielilähettiläät etsii osa-aikaista hankekoordinaattoria inspiroimaan oppilaita suomen kielen opinnoissa

Kielilähettiläät™ lanseerattiin huhtikuussa 2019 ja kuluneen vuoden aikana olemme vierailleet lähes 500 ruotsin tunnilla yli 180 koulussa. Kielilähettiläämme kertovat, miten ovat oppineet ruotsin kielen ja mitä ovia sen avulla heille on avautunut. Tavoitteena on herättää oppilaiden sisäinen motivaatio aivan uudella tavalla. Verkostossamme on noin 70 kielilähettilästä, ja lähes 10 000 oppilasta on kuullut kielilähettilään tarinan. Vastaanotto on ollut innostunutta, ja tavoitteena on rakentaa Kielilähettiläistä pysyvä osa kielenopetusta.

Olemme ottamassa seuraavan askeleen: aloitamme suomenkieliset vierailut ruotsinkielisissä kouluissa. Ensimmäiset vierailut on tarkoitus tehdä jo syyslukukauden aikana. Suurin osa vierailuista tullaan toteuttamaan Pohjanmaan alueella, ja ne rahoitetaan suurelta osin Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahastosta saadun tuen avulla.  

Palkkaamme osapäiväisen (noin 16 h/viikko) hankekoordinaattorin 13.8.2020-17.6.2021 väliselle ajalle.

Työtehtäviisi kuuluvat:

 • Rekrytoida ja kouluttaa noin 30 Kielilähettilästä
 • Rakentaa hyvät ja toimivat yhteistyösuhteet kouluihin ja erityisesti suomenopettajiin
 • Luoda vierailuille rakenne ja kirjoittaa käsikirjat opettajille ja kielilähettiläille
 • Koordinoida yli 100 vierailua kesään 2021 mennessä
 • Tarvittaessa osallistua Kielilähettiläät-projektin muihin tehtäviin ja kehitystyöhön

Sinulta odotamme:

 • Voimakasta paloa suomen kieltä kohtaan ja valmiutta toimia myös itse Kielilähettiläänä
 • Itseohjautuvaa ja oma-aloitteista työotetta
 • Kykyä antaa vapautta ja vastuuta eteenpäin
 • Sujuvaa suomen ja ruotsin kielen taitoa

Muu kieliosaaminen ja -harrastuneisuus katsotaan eduksi. Tavoitteenamme on, että työtehtävästäsi tulisi kokopäiväinen ja että se jatkuisi myös kesän 2021 jälkeen. Työpanoksellasi on keskeinen merkitys tämän toteutumisessa.

Kielilähettiläät-projekti on osa Svenska kulturfondenin Hallå!-hanketta ja sen käytännön toteuttamisesta vastaa Kansalliskielet ry.

Lähetäthän hakemuksen, ansioluettelon ja tuntipalkkatoiveesi perjantaina 29.5.2020 klo 15:59 mennessä osoitteeseen jaan.siitonen(at)kielilahettilaat.fi

Lisätietoja: Jaan Siitonen, Projektijohtaja, 0415305531

Språkambassadörerna söker en projektkoordinator – Vill du inspirera elever att lära sig finska?

Språkambassadörerna™ lanserades i maj 2019 och har under det senaste året besökt över 180 skolor och deltagit på nästan 500 svensklektioner. Språkambassadörerna berättar hur de har lärt sig svenska och vilka dörrar språkkunskapen har öppnat för dem. Målet med Språkambassadörerna är att väcka elevernas inre motivation på ett helt nytt sätt. Vårt nätverk består av ca. 70 Språkambassadörer och nästan 10 000 elever har hört en Språkambassadörs berättelse. Mottagandet har varit positivt och målet är att integrera Språkambassadörerna som en del av språkundervisningen.

Nu står vi inför nästa fas: vi ska börja med finskspråkiga besök i svenskspråkiga skolor och planerna är att de första besöken ska ske redan under höstterminen. Största delen av besöken kommer att göras i Österbotten och de finansieras i huvudsak med hjälp av stödpengar som kommer från Suomen Kulttuurirahastos Sydösterbottniska landskapsfond.

Vi söker efter en projektkoordinatordeltid (ca. 16 timmar/vecka) för tiden 13.8.2020-17.6.2021.

Dina arbetsuppgifter:

 • Rekrytera och utbilda 30 stycken Språkambassadörer
 • Skapa goda och fungerande arbetsförhållanden med skolorna och speciellt med finsklärarna
 • Planera besökens struktur och skriva handböckerna som ska ges till lärarna och Språkambassadörerna
 • Koordinera och förverkliga över 100 besök före sommaren 2021
 • Hjälpa till vid behov med andra uppgifter samt delta i utvecklingsarbetet av Språkambassadörerna

Vi förväntar oss att du:

 • brinner för det finska språket och är också beredd att fungera själv som Språkambassadör
 • är självständig och initiativtagande
 • kan fördela frihet och ansvar vidare
 • kan flytande finska och svenska

Andra språkkunskaper och relaterade fritidsaktiviteter tas i beaktande. Vår målsättning är att din arbetstid ändras till heltid och att du kan fortsätta arbeta även efter sommaren 2021. Din arbetsinsats inverkar starkt på detta beslut.

Projektet Språkambassadörerna är en del av Svenska Kulturfondens Hallå-projekt och Nationalspråken rf ansvarar för dess förverkligande.

Kom ihåg att skicka in din ansökan, CV och önskade timlön till jaan.siitonen(at)kielilahettilaat.fi senast fredagen 29.5.2020 klockan 15:59.

Ytterligare information: Jaan Siitonen, Projektledare, 0415305531