Språkambassadörerna rf med i
Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram

Språkambassadörerna rf är nu officiellt med och utvecklar det andra inhemska språket i och med att regeringens ministerarbetsgrupp för kunnande, bildning och innovationer under tisdagen den 21.6 beslutade om nya riktlinjer. Målet är att utveckla och stärka undervisningen och inlärningen av det andra inhemska språket inom den grundläggande utbildningen samt på andra stadiet åren 2022-2023.

Språkambassadörerna rf nämns i programmet som exempel på aktör inom den tredje sektorn, som verkar för att stödja undervisningen av det andra inhemska språket.

”Det här är en stor bedrift för Språkambassadörerna och ett påtagligt bevis på att våra besök är inspirerande, motiverande och att de ses som en användbar del av undervisningen. Vi har genomfört besök sedan 2019 och nu har konceptet även fått godkännande av ministeriet” beskriver verksamhetsledaren Jaan Siitonen.

God motivation är en grundförutsättning för lärande och det gäller naturligtvis även det andra inhemska språket. Genom sina egna berättelser konkretiserar språkambassadörerna språkets fördelar och möjligheter. Eleverna kan på så sätt enkelt identifiera sig med språkambassadörens erfarenheter. Det gemensamma i varje berättelse är överraskningen över vad språkkunskaperna har fört med sig.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för genomförandet av programmet, som startar omedelbart efter slutet av sommarledigheten 2022. Språkambassadörerna rf vill aktivt vara med även i implementeringsfasen.

Språkambassadörerna rf fortsätter med aktiv besöksverksamhet från och med augusti och målet är att återigen besöka hundratals lektioner runt om i Finland.

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna