Språkambassadörernas visuella innehållskapare Jessica Lillbåsks sista dag

Jessica började jobba för Språkambassadörerna 2019. När möjligheten att jobba för Språkambassadörerna kom upp så var det ett självklart val att säga ja. Jessica har sedan barndomen levt en tvåspråkig vardag i en enspråkig kommun och därför kan hon se båda språkens nyttor, men också hur svårt det kan vara att lära sig det andra inhemska språket. Det har varit meningsfullt för henne att kunna arbeta med ett projekt som arbetar för ett levande tvåspråkigt Finland.

År 2019 hade Språkambassadörerna som projekt just startat och det behövdes en logo och ny hemsida för projektet. Dessutom var hon med och fotograferade under projektets lansering och Språkambassadörernas första skolningstillfälle.

År 2021 hjälpte hon till med arbetet när föreningen Kansalliskielet – Nationalspråken och projektet Språkambassadörerna skulle slås samman. För detta gjorde hon en ny logo, ny visuell identitet och ny struktur för hemsidorna. I början på år 2022 var hon med och arbetade fram en ny strategi för föreningen och arbetade fram nya koncept för vår kommunikation, exempelvis regelbundna nyhetsbrev och ett nytt koncept på Instagram var en språkambassadör kan visa upp sin vardag.

Vi hoppas att vi i framtiden kan fortsätta vårt samarbete med henne. Vi vill tacka för denna gemensamma tid och för hennes jobbinsats samt önska henne lycka till med sina fortsatta äventyr!

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna