Vi expanderar vår verksamhet - tack till Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden stöder Språkambassadörernas projekt ”Träffa en svensk som studerar i Finland” med 75 000 €. Med stödet kan vi utvidga vårt framgångsrika koncept till att omfatta nya geografiska områden. 

Sedan år 2019 har föreningen anordnat besök där ”språkambassadörer” fått berätta vilka fördelar de har haft av sina språkkunskaper. Nu utvecklas konceptet då svenskar som bosatt sig i Finland kommer att besöka skolor i Sverige, där de berättar varför de valde att flytta till Finland. 

”Verksamheten påverkar självklart Finland och det nordiska samarbetet i positiv bemärkelse. Unga svenskars egna berättelser om sina upplevelser i Finland väcker säkert intresse för landet samtidigt som det uppmuntrar andra svenskar att söka sig till Finland”, uppger Språkambassadörerna rf:s verksamhetsledare Jaan Siitonen. 

”Vi är tacksamma för det stöd vi fått av Svenska kulturfonden, vilket vi är försäkrade om kommer att ha en positiv påverkan på den svenska utbildningen i Finland samt på de finsk-svenska kulturella kontakterna”, säger Siitonen. 

I projektet deltar följande högskolor:
Aalto-universitetet
Åbo akademi
Helsingfors universitet
Hanken
Konstuniversitetet
Arcada
Novia
Högskolan på Åland

Mer information: verksamhetsledare Jaan Siitonen, tel. 041 530 5531

Dela den här nyheten

#Kielilähettiläät #Språkambassadörerna