Kielilähettiläiden vuosi 2023 pähkinäkuoressa

Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne muuttui täysin, Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Tämä johti lopulta siihen, että Suomi liittyi puolustusliitto Natoon1.

Jatkuvan epävarmuuden vuoksi vuonna 2023 kielilähettilästoiminnan merkitys on kasvanut entisestään Suomen tulevaisuuden kannalta. Muun muassa ’Svensk i Finland’ -projektistamme (lue lisää projektista) hyötyy koko suomalainen yhteiskunta. Mitä enemmän ruotsalaiset tietävät meistä ja haluavat oppia lisää, on sillä positiivinen vaikutus turvallisuuteemme sekä asemaamme pohjoismaana.

Vierailutoiminta

Vuosi 2023 on ollut menestyksekäs, ja olemme vierailleet yhteensä 481 oppitunnilla Suomessa ja Ruotsissa. Näistä vierailuista 346 tehtiin suomenkielisissä kouluissa, 84 ruotsinkielisissä kouluissa ja 51 ’Svensk i Finland’ -projektin puitteissa Ruotsissa. 96 prosenttia opettajista, jotka ovat tilanneet kielilähettiläsvierailun tänä vuonna, ovat olleet melko tai erittäin tyytyväisiä2 kielilähettiläisiimme. Jopa 97 prosenttia opettajista haluaa kielilähettilään uudelleen vierailulle3.

Projektitoiminta

'Svensk i Finland' -projekti

’Svensk i Finland’ -projekti sai alkunsa vuonna 2021 pilotilla lukuvuotena 2021–2022. Tulokset olivat lupaavia. Projekti käynnistyi huhtikuussa 2022 Svenska kulturfondenin myöntämän rahoituksen turvin ja projektikoordinaattori Annika Jokelan aloitti työnsä toukokuussa 2022. Heidi Laakso otti vetovastuun ’Svensk i Finland’ -projektista kesällä 2023. Huhtikuun 2022 jälkeen on tehty yhteensä 74 vierailua Ruotsissa, joista 51 tehtiin vuonna 2023.

Kielimentorointiohjelma

Kielilähettiläs Heidi Laakso aloitti kielimentorointiohjelman koordinaattorina tammikuussa 2023. Mentorointiohjelman tavoitteena on yhdistää suomenkieliset opiskelijat ja alumnit, joita yhdistävät opiskelu ruotsinkielisessä korkeakoulussa. Tavoitteena on helpottaa opiskelijoiden integroitumista suomenruotsalaisiin opiskelijapiireihin ja innostaa käyttämään ruotsia opinnoissa ja uralla. Vuonna 2023 pilotoimme mentorointiohjelmaa yhteistyössä Svenska handelshögskolanin, Svenska social- och kommunalhögskolanin sekä Åbo Akademin kanssa tarjotaksemme uudenlaista tukea suomenkielisille opiskelijoille. Ohjelma otettiin positiivisesti vastaan. Tärkeimmät hyödyt, joita aktorit mainitsivat, olivat rohkeus puhua enemmän ruotsia ja yhteisöllisyyden tunne – että joku ymmärtää tilanteen ja haasteet, jotka liittyvät opiskeluun vieraalla kielellä.

Vuonna 2024 ohjelma laajenee, kun myös Helsingin yliopisto, ammattikorkeakoulu Novia ja Pohjoismaisten kielten opiskelijat Turun yliopistosta osallistuvat Kielimentorointiohjelmaan.

23. maaliskuuta 2023 – Nordens dag & Kielilähettiläät ry:n vuosikokous

Maaliskuussa Kielilähettiläät ry toimi Pohjoismaiden päivän 23.3.2023 pääjärjestäjänä Helsingin Kansallismuseossa. Tilaisuuden avasi ulkoministeri Pekka Haavisto ja paikalla olivat muun muassa Pohjoismaiden suurlähettiläät ja ministeri Thomas Blomqvist, jotka keskustelivat Pohjolan tulevaisuudesta. Tilaisuudessa järjestettiin myös eduskuntavaalitentti Suomen roolista osana Pohjoismaita ja paikalla oli kansanedustajaehdokkaita.

Samana päivänä pidettiin myös Kielilähettiläät ry:n vuosikokous, jossa valittiin yhdistyksen uusi puheenjohtaja, Liisa Talonpoika, sekä kaksi uutta hallituksen jäsentä, Piero Pollesello ja Anne Suontaus. Muut hallituksen jäsenet vuosina 2023–2024 ovat Katri Björkvall, Eeva-Liisa Nyqvist ja Tea Pasanen.

Kielilähettiläiden virtuaalinen kielikahvilatoiminta

Kielilähettiläät ry jatkavat Tukholman Suomen-instituutin kanssa yhteistyössä toteutettujen digitaalisten kielikahviloiden järjestämistä suomeksi. Nordplus -rahoituksen avulla pystyimme laajentamaan konseptia ja lisäämään osallistujien ja ohjaajien määrää syksyn aikana. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 18 digitaalista tapaamista ja kaksi fyysistä kokoontumista Suomi-instituutissa Tukholmassa. Digitaalisten kielikahviloiden tarkoituksena on ollut rohkaista osallistujia puhumaan suomea rennossa ja ennakkoluulottomassa ympäristössä. Kielikahvilatoiminta jatkuu myös kevätlukukaudella 2024.

Hejmoi-kampanja

Marraskuun alussa lanseerattiin hejmoi-kampanja, joka kokoaa yhteen parhaat kokemukset ja hyödyt kansalliskielten eli suomen ja ruotsin, oppimisesta. Kampanja on Svenska nu -verkoston ja Kielilähettiläät ry:n yhdessä Opetushallitukselle toteuttama somekampanja. Kampanjan tarkoituksena on tehdä oppilaista markkinoinnin ammattilaisia ja kerätä heiltä parhaita hetkiä ja hyötyjä kielten oppimisesta videomuodossa.

Katse tulevaisuuteen

Vierailutoiminta jatkuu vuonna 2024

Ensi vuonna innostamme ja motivoimme tuhansia oppilaita ahkerien ja taitavien kielilähettiläidemme avulla.

Kielimentorointiohjelma laajenee

Vuonna 2024 ohjelma laajenee, kun myös Helsingin yliopisto, ammattikorkeakoulu Novia ja Pohjoismaisten kielten opiskelijat Turun yliopistosta osallistuvat Kielimentorointiohjelmaan.

Tapahtumat vuonna 2024

Kielilähettiläät ry osallistuvat Pohjoismaiden päivän 2024 juhlintaan 22.3.2024. Ohjelma julkaistaan osoitteessa nordensdag.fi.

3. huhtikuuta 2024 järjestetään juhlat Kielilähettiläät ry:n 5-vuotispäivän kunniaksi. Samana päivänä pidetään yhdistyksen vuosikokous, johon kaikki jäsenet (tule jäseneksi) ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan.

1 https://valtioneuvosto.fi/suomi-ja-nato 
2 Vastauksia yhteensä vuonna 2023: 77
3 Vastauksia yhteensä vuonna 2023: 77