Språkambassadörerna rf:s 2023 i ett nötskal

Finlands säkerhetspolitiska situation har förändrats fullständigt efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina i februari 2022 och vi var tvungna att göra en ny bedömning över Finlands säkerhetspolitiska läge, vilket slutligen ledde till att Finland gick med i försvarsalliansen Nato.1

I och med det fortsatta osäkra läget under 2023 har vikten av språkambassadörsverksamheten blivit allt viktigare för Finlands framtid.  Bland annat vårt projekt ’Svensk i Finland’ (läs mer om projektet) är någonting som hela det finska samhället drar nytta av. Ju flera svenskar som vet om oss och är intresserade av att lära sig ännu mer, desto bättre är det för Finlands säkerhet och ställning i Norden.

Besöksverksamhet

År 2023 har varit framgångsrikt och vi har utfört 481 besök sammanlagt i Finland och Sverige. Av dessa besök gjordes 346 i finskspråkiga skolor och 84 i svenskspråkiga skolor samt 51 inom projektet ’Svensk i Finland’. 96 procent av lärarna som har beställt ett språkambassadörsbesök under året har varit ganska eller väldigt mycket nöjda2 och 97 procent är även mycket intresserade av ett besök i framtiden3.

Projektverksamhet

Svensk i Finland

Projektet Svensk i Finland började 2021 med en pilot mellan november 2021 och mars 2022. Piloten gick lovande och projektet startade i april 2022 efter beviljat bidrag från Svenska kulturfonden och anställning av projektkoordinator Annika Jokela på heltid. Heidi Laakso tog över projektet ’Svensk i Finland’ på sommaren 2023. Sedan april 2022 har sammanlagt 74 besök gjorts, varav 51 utfördes under år 2023.

Språkmentorprogrammet

Språkambassadören Heidi Laakso började som koordinator för Språkmentorprogrammet i januari 2023. Syftet med mentorprogrammet är att koppla samman finskspråkiga alumner och studerande från svenskspråkiga högskolor för att underlätta integreringen av studerandena och inspirera till studier och en karriär på svenska. Under år 2023 piloterade Språkambassadörerna mentorskapsprogrammet i samarbete med Svenska handelshögskolan, Svenska social- och kommunalhögskolan och Åbo Akademi för att erbjuda en ny form av stöd till finskspråkiga studerande. Programmet togs positivt emot av både studerandena och alumnerna och de viktigaste fördelarna som adepterna nämnde var modet att våga prata mer svenska och känslan av gemenskap – att någon förstår situationen och utmaningarna som hör ihop med att studera på ett annat språk.

År 2024 kommer programmet att växa när även Helsingfors universitet, Yrkeshögskolan Novia och studerande av nordiska språk vid Åbo universitet deltar i Språkmentorprogrammet.

Nordens dag 2023 & Språkambassadörerna rf:s årsmöte

I mars var Språkambassadörerna rf huvudarrangör för ett evenemang som firade Nordens dag 23.3.2023 på Nationalmuseet i Helsingfors. Utrikesminister Pekka Haavisto öppnade tillställningen med ett tal och de nordiska ambassadörerna deltog i en paneldiskussion om Nordens framtid tillsammans med minister Thomas Blomqvist. Det ordnades även en paneldebatt om Finlands roll som en del av Norden, i vilken riksdagspartiernas representanter deltog.

Samma dag hölls Språkambassadörernas årsmöte under vilket föreningens nya ordförande, Liisa Talonpoika, samt två nya styrelsemedlemmar, Piero Pollesello och Anne Suontaus, blev valda. De övriga styrelsemedlemmarna under perioden 2023–2024 är Katri Björkvall, Eeva-Liisa Nyqvist och Tea Pasanen.

Språkambassadörernas digitala språkcaféverksamhet

Språkambassadörerna har i samarbete med Finlandsinstitutet i Stockholm fortsatt att ordna digitala språkcaféer på finska. Med bidrag av Nordplus kunde vi utöka konceptet och öka antalet deltagare och ledare på hösten. Under året har det hållits 18 digitala träffar och två avslutande fysiska träffar i Finlandsinstitutet i Stockholm. Syftet med de digitala språkcaféerna har varit att sporra deltagarna till att våga prata finska i en avslappnad och fördomsfri miljö. Språkcaféverksamheten fortsätter även vårterminen 2024.

Hejmoi-kampanjen

Under svenska veckan lanserades hejmoi-kampanjen, en somekampanj som samlar ihop de bästa erfarenheterna och största nyttan med att kunna våra nationella språk, finska och svenska. Kampanjen ordnas av Nätverket Svenska nu och Språkambassadörerna rf på beställning av Utbildningsstyrelsen. Syftet med kampanjen är att låta elever och studeranden agera som marknadsföringsexperter och samla in i videoformat deras bästa erfarenheter av samt fördelar med att lära sig det andra nationalspråket.

Blicken framåt

Besöksverksamheten fortsätter 2024

Vi fortsätter att besöka hundratals lektioner och inspirera och motivera tusentals elever nästa år med våra ivriga och duktiga språkambassadörer.

Språkmentorprogrammet expanderar

År 2024 kommer programmet att växa när även Helsingfors universitet, Yrkeshögskolan Novia och studerande av nordiska språk vid Åbo universitet deltar i Språkmentorprogrammet.

Evenemang 2024

Språkambassadörerna deltar i firandet av Nordens dag 2024 den 22.3.2024. Programmet publiceras på nordensdag.fi

Den 3 april 2024 ordnas en fest för att fira Språkambassadörernas 5-årsjubileum. Samma dag hålls föreningens årsmöte dit alla medlemmar (bli medlem) är varmt välkomna att delta. Mer information kommer senare.

1 https://valtioneuvosto.fi/sv/finland-och-nato 
2 Svar insamlade från år 2023, N = 77 svar
3 Svar insamlade från år 2023, N = 77 svar