På gång

Evenemang

Medlemsträff 1.11.2022

Varmt välkommen på Språkambassadörerna rf:s medlemsträff i Helsingfors den 1 november 2022! Under träffen har du en ypperlig chans att lära känna andra medlemmar och diskutera med våra sakkunniga gästtalare. Vänligen anmäl dig senast 24.10. För mer information och anmälan, klicka här.

Våra nyaste bidrag

Kulturfonden för Sverige och Finland har beviljat oss 2 500 euro för att utföra ett pilotprojekt om virtuella språkcaféer hösten 2022. Pilotprojektet görs i samarbete med Finlandsinstitutet och målgruppen är svenskar som studerar finska.

Keski-Pohjanmaan Kulttuurirahasto har beviljat oss ett bidrag på 4000€. Vi besöker 20 lektioner i svenskspråkiga skolor under läsåret 2022-2023.

Svenska kulturfonden har beviljat oss 180 000 euro. Med hjälp av bidraget kan vi utföra hundratals besök i finska läroinrättningar samt fortsätta utveckla vår verksamhet.

Svenska kulturfonden har beviljat oss 75 000 euro för projektet “Träffa en svensk som studerar i Finland”. Syftet med projektet är att börja med besöksverksamhet i Sverige. Följande högskolor är med i detta projekt: Aalto universitet, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Högskolan på Åland, Konstuniversitetet, Yrkeshögskolan Arcada, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi.