På gång

Evenemang

Medlemsträff 1.11.2022

Varmt välkommen på Språkambassadörerna rf:s medlemsträff i Helsingfors den 1 november 2022! Under träffen har du en ypperlig chans att lära känna andra medlemmar och diskutera med våra sakkunniga gästtalare. Vänligen anmäl dig senast 24.10. För mer information och anmälan, klicka här.

Våra nyaste bidrag

Svenska litteratursällskapet har bidragit med 30 000 euro för att stöda vår besöksverksamhet. Med hjälp av bidraget kan vi under år 2022 utföra hundratals besök på svensklektioner runtom i Finland.

Vi har fått ett bidrag på 2000 euro från Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner. Det här bidraget gör det möjligt för oss att fortsätta utföra inspirerande besök.

Stiftelsen Tre Smeder har beviljat oss bidrag på 30 000 euro för år 2022. Med hjälp av detta bidrag kommer vi att utföra 150 besök i Helsingfors samt börja ett samarbete med blivande svensklärare i Helsingforsområdet.

Skip to content