På gång

Inga fler nyheter att visa

Evenemang

Medlemsträff 1.11.2022

Varmt välkommen på Språkambassadörerna rf:s medlemsträff i Helsingfors den 1 november 2022! Under träffen har du en ypperlig chans att lära känna andra medlemmar och diskutera med våra sakkunniga gästtalare. Vänligen anmäl dig senast 24.10. För mer information och anmälan, klicka här.

Våra nyaste bidrag

Svenska folkskolans vänner har beviljat oss ett bidrag på 30 000 euro för åren 2023-2024. Med hjälp av bidraget tryggar vi att vår verksamhet fortsätter och vi strävar till att våra språkambassadörsbesök blir en etablerad del av framtidens språkundervisning i Finland.
Utrikesdepartementet har beviljat oss 800 000 svenska kronor för tiden 1.3.2022-31.12.2022. Bidraget möjliggör bland annat fortsatt samarbete med svenska organisationer, utförandet av tiotals ambassadörsbesök och utvecklandet av vår språkmentorverksamhet.
Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond har beviljat oss 50 000 svenska kronor för utförandet av 20 språkambassadörsbesök 1.8.2022 - 3.6.2023.
William Thurings stiftelse har tilldelat oss ett understöd på 2000 euro för att utföra besök.
Inga fler inlägg att visa

Svenska folkskolans vänner har beviljat oss ett bidrag på 30 000 euro för åren 2023-2024. Med hjälp av bidraget tryggar vi att vår verksamhet fortsätter och vi strävar till att våra språkambassadörsbesök blir en etablerad del av framtidens språkundervisning i Finland.

Utrikesdepartementet har beviljat oss 800 000 svenska kronor för tiden 1.3.2022-31.12.2022. Bidraget möjliggör bland annat fortsatt samarbete med svenska organisationer, utförandet av tiotals ambassadörsbesök och utvecklandet av vår språkmentorverksamhet.

Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond har beviljat oss 50 000 svenska kronor för utförandet av 20 språkambassadörsbesök 1.8.2022 – 3.6.2023.

William Thurings stiftelse har tilldelat oss ett understöd på 2000 euro för att utföra besök.