På gång

Inga fler nyheter att visa

Evenemang

Medlemsträff 1.11.2022

Varmt välkommen på Språkambassadörerna rf:s medlemsträff i Helsingfors den 1 november 2022! Under träffen har du en ypperlig chans att lära känna andra medlemmar och diskutera med våra sakkunniga gästtalare. Vänligen anmäl dig senast 24.10. För mer information och anmälan, klicka här.

Våra nyaste bidrag

Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond har beviljat oss 50 000 svenska kronor för utförandet av 20 språkambassadörsbesök 1.8.2022 - 3.6.2023.
William Thurings stiftelse har tilldelat oss ett understöd på 2000 euro för att utföra besök.
Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla har beviljat oss ett bidrag på 6 000 euro som möjliggör 25 språkambassadörsbesök i skollektioner i Esbo och Grankulla under tiden 1.8.2022-31.12.2023.
Kulturfonden för Sverige och Finland har beviljat oss 2 500 euro för att utföra ett pilotprojekt om virtuella språkcaféer hösten 2022. Pilotprojektet görs i samarbete med Finlandsinstitutet och målgruppen är svenskar som studerar finska.
Keski-Pohjanmaan Kulttuurirahasto har beviljat oss ett bidrag på 4000€. Vi besöker 20 lektioner i svenskspråkiga skolor under läsåret 2022-2023.
Svenska kulturfonden har beviljat oss 180 000 euro. Med hjälp av bidraget kan vi utföra hundratals besök i finska läroinrättningar samt fortsätta utveckla vår verksamhet.
Svenska kulturfonden har beviljat oss 75 000 euro för projektet “Träffa en svensk som studerar i Finland”. Syftet med projektet är att börja med besöksverksamhet i Sverige. Följande högskolor är med i detta projekt: Aalto universitet, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Högskolan på Åland, Konstuniversitetet, Yrkeshögskolan Arcada, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi.
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr har beviljat oss 7500 euro för att minska fördomar mellan olika språkgrupper och inspirera barn att lära sig språk. Vi skriver en handbok för lågstadiebesök och gör 10 skolbesök till lågstadier.
Inga fler inlägg att visa

Utrikesdepartementet har beviljat Språkambassadörerna rf 500 000 kronor som möjliggör utförandet av besök med Sverige-koppling under år 2023.

Otto A. Malms donationsfond har beviljat Språkambassadörerna rf 2 500 euro. Med detta bidrag kan vi fortsätta med vår besöksverksamhet under hösten 2023.

Nordplus har beviljat Språkambassadörerna rf 13 000 euro som möjliggör att vi i samarbete med Finlandsinstitutet mellan hösten 2023 och våren 2024 kan fortsätta erbjuda virtuell språkcaféverksamhet till svensktalande som vill lära sig finska.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr har beviljat Språkambassadörerna rf 20 000 € för att besöka svensklektioner norr om Vasa år 2023. Dessutom fortsätter vi vårt samarbetsprojekt med språklärarstuderanden vid Åbo Akademi.