På gång

Inga fler nyheter att visa

Evenemang

Medlemsträff 1.11.2022

Varmt välkommen på Språkambassadörerna rf:s medlemsträff i Helsingfors den 1 november 2022! Under träffen har du en ypperlig chans att lära känna andra medlemmar och diskutera med våra sakkunniga gästtalare. Vänligen anmäl dig senast 24.10. För mer information och anmälan, klicka här.

Våra nyaste bidrag

William Thurings stiftelse har tilldelat oss ett understöd på 2000 euro för att utföra besök.

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla har beviljat oss ett bidrag på 6 000 euro som möjliggör 25 språkambassadörsbesök i skollektioner i Esbo och Grankulla under tiden 1.8.2022-31.12.2023.

Kulturfonden för Sverige och Finland har beviljat oss 2 500 euro för att utföra ett pilotprojekt om virtuella språkcaféer hösten 2022. Pilotprojektet görs i samarbete med Finlandsinstitutet och målgruppen är svenskar som studerar finska.

Keski-Pohjanmaan Kulttuurirahasto har beviljat oss ett bidrag på 4000€. Vi besöker 20 lektioner i svenskspråkiga skolor under läsåret 2022-2023.