På gång

Språkmentorprogrammet växer!

Under år 2023 piloterade Språkambassadörerna mentorskapsprogrammet i samarbete med Svenska handelshögskolan, Svenska social- och kommunalhögskolan och Åbo Akademi för att erbjuda en ny form av stöd till finskspråkiga studerande. Programmet togs positivt emot av både studerandena och alumnerna. År 2024 växer programmet när även Helsingfors universitet, Yrkeshögskolan Novia och studerande av nordiska språk vid Åbo universitet deltar i Språkmentorprogrammet.

Läs hela nyheten »
Inga fler nyheter att visa

Evenemang

Medlemsträff 1.11.2022

Varmt välkommen på Språkambassadörerna rf:s medlemsträff i Helsingfors den 1 november 2022! Under träffen har du en ypperlig chans att lära känna andra medlemmar och diskutera med våra sakkunniga gästtalare. Vänligen anmäl dig senast 24.10. För mer information och anmälan, klicka här.

Våra nyaste bidrag

Svenska kulturfonden har beviljat oss ett bidrag på 25 000 euro för att under år 2023 skapa och utföra ett mentorskapsprogram mellan finskspråkiga studerande och alumner som studerar/har studerat på svenska.
Svenska Kulturfonden i Björneborg har beviljat oss ett bidrag på 15 000 euro för utförandet av besök i Björneborg med omnejd under år 2023.
Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse har gett Språkambassadörerna rf ett bidrag på 2 000 euro för att utföra besök i Helsingfors år 2023.
Svenska litteratursällskapet i Finland har beviljat oss 33 000 euro. Med detta bidrag kan vi fortsätta vår besöksverksamhet år 2023.
Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. har beviljat oss 8 000 euro för ändamålet att sammanföra alla finsklärare för att planera en satsning på finska språkets undervisning i Österbotten och för att pilotera yrkesskolebesök.
Stiftelsen Tre Smeder har beviljat oss ett bidrag på 25 000 euro som möjliggör utförandet av språkambassadörsbesök i Helsingfors 2023.
Svenska folkskolans vänner har beviljat oss ett bidrag på 30 000 euro för åren 2023-2024. Med hjälp av bidraget tryggar vi att vår verksamhet fortsätter och vi strävar till att våra språkambassadörsbesök blir en etablerad del av framtidens språkundervisning i Finland.
Utrikesdepartementet har beviljat oss 800 000 svenska kronor för tiden 1.3.2022-31.12.2022. Bidraget möjliggör bland annat fortsatt samarbete med svenska organisationer, utförandet av tiotals ambassadörsbesök och utvecklandet av vår språkmentorverksamhet.
Inga fler inlägg att visa

Finlands Adelsförbund rf har beviljat Språkambassadörerna rf ett bidrag på 8 000 euro. Med bidraget kan vi fortsätta göra det svenska språket mer intressant i finskspråkiga skolor genom språkambassadörsbesök under våren 2024. Under år 2024 kommer Språkambassadörerna att besöka 750 lektioner runtom i Finland.

Stiftelsen Tre Smeder har beviljat oss ett bidrag på 25 000 euro. Med bidraget kan vi fortsätta vår besöksverksamhet på svensklektioner i Helsingfors år 2024 och fördjupa vårt samarbete med språklärarstuderanden vid Helsingfors universitet. Under år 2024 kommer Språkambassadörerna att besöka 750 lektioner runtom i Finland.

Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond har beviljat oss ett bidrag på 25 000 kronor. Med bidraget kan våra ambassadörer med anknytningar till Sverige utföra besök och berätta för finländska skolelever om deras personliga erfarenheter av att bo i vårt västra grannland.

Pohjola-Norden rf har under hösten 2023 inlett ett samarbete med Språkambassadörerna rf. Språkambassadörerna rf utför ’Nordiska besök’ under vilka möjligheter i Norden och vad Pohjola-Norden rf har att erbjuda elever betonas. Pohjola-Norden rf:s bidrag på 10 000 euro möjliggör dessa besök.