På gång

Våra nyaste bidrag

Keski-Pohjanmaan Kulttuurirahasto har beviljat oss ett bidrag på 4000€. Vi besöker 20 lektioner i svenskspråkiga skolor under läsåret 2022-2023.

Svenska kulturfonden har beviljat oss 180 000 euro. Med hjälp av bidraget kan vi utföra hundratals besök i finska läroinrättningar samt fortsätta utveckla vår verksamhet.

Svenska kulturfonden har beviljat oss 75 000 euro för projektet “Träffa en svensk som studerar i Finland”. Syftet med projektet är att börja med besöksverksamhet i Sverige. Följande högskolor är med i detta projekt: Aalto universitet, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Högskolan på Åland, Konstuniversitetet, Yrkeshögskolan Arcada, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr har beviljat oss 7500 euro för att minska fördomar mellan olika språkgrupper och inspirera barn att lära sig språk. Vi skriver en handbok för lågstadiebesök och gör 10 skolbesök till lågstadier.

Skip to content