På gång

Bild på Iisakki Tapaila.

Tusen gjorda besök

Språkambassadörerna-projektet började i april 2019. Vi märkte snabbt att projektet var en succé, och nu förutom 1000 gjorda besök har vi även 116 ambassadörer. Språkambassadören Iisakki Tapaila har gjort vårt tusende ambassadörsbesök!

Våra nyaste bidrag

Kulturfonden för Sverige och Finland har gett oss ett bidrag på 3000 euro för vidareutveckling av ”Träffa en svensk som studerar i Finland” projektet.

Svenska litteratursällskapet har bidragit med 30 000 euro för att stöda vår besöksverksamhet. Med hjälp av bidraget kan vi under år 2022 utföra hundratals besök på svensklektioner runtom i Finland.

Vi har fått ett bidrag på 2000 euro från Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner. Det här bidraget gör det möjligt för oss att fortsätta utföra inspirerande besök.

Stiftelsen Tre Smeder har beviljat oss bidrag på 30 000 euro för år 2022. Med hjälp av detta bidrag kommer vi att utföra 150 besök i Helsingfors samt börja ett samarbete med blivande svensklärare i Helsingforsområdet.

Skip to content