På gång

Våra nya styrelsemedlemmar: Tuija Löfgrén och Thomas Thijssen

Den 3.4.2024 höll Språkambassadörerna rf sitt årsmöte, under vilket föreningens styrelse valdes för åren 2024–2025. ”Jag ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten och stöda arbetsteamet tillsammans med styrelsen och är tacksam för förtroendet.”, säger Löfgren. ”Jag är tacksam för förtroendet och ser fram emot att få fortsätta jobba med att utveckla Språkambassadörernas verksamhet till nya höjder tillsammans med övriga styrelsen och arbetsteamet”, säger Thomas Thijssen.

Läs hela nyheten »

Våra händelserika fem första år

Projektet Språkambassadörerna får sin början år 2018 då Svenska kulturfonden beslutar att finansiera projektet ur sitt Hallå! -program för tre år framåt, åren 2019–2021. Med hjälp av personliga berättelser ger vi konkreta exempel på vilka nyttor och möjligheter språkkunskaper i det andra inhemska språket kan medföra.

Läs hela nyheten »
Inga fler nyheter att visa

Evenemang

Medlemsträff 1.11.2022

Varmt välkommen på Språkambassadörerna rf:s medlemsträff i Helsingfors den 1 november 2022! Under träffen har du en ypperlig chans att lära känna andra medlemmar och diskutera med våra sakkunniga gästtalare. Vänligen anmäl dig senast 24.10. För mer information och anmälan, klicka här.

Våra nyaste bidrag

Finlands Adelsförbund rf har beviljat Språkambassadörerna rf ett bidrag på 8 000 euro. Med bidraget kan vi fortsätta göra det svenska språket mer intressant i finskspråkiga skolor genom språkambassadörsbesök under våren 2024. Under år 2024 kommer Språkambassadörerna att besöka 750 lektioner runtom i Finland.
Stiftelsen Tre Smeder har beviljat oss ett bidrag på 25 000 euro. Med bidraget kan vi fortsätta vår besöksverksamhet på svensklektioner i Helsingfors år 2024 och fördjupa vårt samarbete med språklärarstuderanden vid Helsingfors universitet. Under år 2024 kommer Språkambassadörerna att besöka 750 lektioner runtom i Finland.
Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond har beviljat oss ett bidrag på 25 000 kronor. Med bidraget kan våra ambassadörer med anknytningar till Sverige utföra besök och berätta för finländska skolelever om deras personliga erfarenheter av att bo i vårt västra grannland.
Pohjola-Norden rf har under hösten 2023 inlett ett samarbete med Språkambassadörerna rf. Språkambassadörerna rf utför ’Nordiska besök’ under vilka möjligheter i Norden och vad Pohjola-Norden rf har att erbjuda elever betonas. Pohjola-Norden rf:s bidrag på 10 000 euro möjliggör dessa besök.
Utrikesdepartementet har beviljat Språkambassadörerna rf 500 000 kronor som möjliggör utförandet av besök med Sverige-koppling under år 2023.
Otto A. Malms donationsfond har beviljat Språkambassadörerna rf 2 500 euro. Med detta bidrag kan vi fortsätta med vår besöksverksamhet under hösten 2023.
Nordplus har beviljat Språkambassadörerna rf 13 000 euro som möjliggör att vi i samarbete med Finlandsinstitutet mellan hösten 2023 och våren 2024 kan fortsätta erbjuda virtuell språkcaféverksamhet till svensktalande som vill lära sig finska.
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr har beviljat Språkambassadörerna rf 20 000 € för att besöka svensklektioner norr om Vasa år 2023. Dessutom fortsätter vi vårt samarbetsprojekt med språklärarstuderanden vid Åbo Akademi.
Inga fler inlägg att visa

Svenska kulturfonden har beviljat ett bidrag på 25 000 till Språkmentorprogrammet år 2024. Med detta bidrag kan programmet växa år 2024.

Helsingestiftelsen har beviljat Språkambassadörerna rf ett bidrag på 3 000 euro. Med bidraget kan vi utföra besök i Vanda under år 2024. Under år 2024 kommer Språkambassadörerna att besöka 750 lektioner runtom i Finland.

Svenska litteratursällskapet har beviljat Språkambassadörerna rf ett bidrag på 65 000 euro. Med detta bidrag kan vi fortsätta vår besöksverksamhet år 2024. Under år 2024 kommer Språkambassadörerna att besöka 750 lektioner runtom i Finland.

Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. har beviljat Språkambassadörerna rf ett bidrag på 7 000 euro för att utföra finska besök i Österbotten.