På gång

Evenemang

Medlemsträff 1.11.2022

Varmt välkommen på Språkambassadörerna rf:s medlemsträff i Helsingfors den 1 november 2022! Under träffen har du en ypperlig chans att lära känna andra medlemmar och diskutera med våra sakkunniga gästtalare. Vänligen anmäl dig senast 24.10. För mer information och anmälan, klicka här.

Våra nyaste bidrag

Svenska litteratursällskapet i Finland har beviljat oss 33 000 euro. Med detta bidrag kan vi fortsätta vår besöksverksamhet år 2023.

Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. har beviljat oss 8 000 euro för ändamålet att sammanföra alla finsklärare för att planera en satsning på finska språkets undervisning i Österbotten och för att pilotera yrkesskolebesök.

Stiftelsen Tre Smeder har beviljat oss ett bidrag på 25 000 euro som möjliggör utförandet av språkambassadörsbesök i Helsingfors 2023.

Svenska folkskolans vänner har beviljat oss ett bidrag på 30 000 euro för åren 2023-2024. Med hjälp av bidraget tryggar vi att vår verksamhet fortsätter och vi strävar till att våra språkambassadörsbesök blir en etablerad del av framtidens språkundervisning i Finland.